Menu principal

Menu principal

LEZZAYER TAMANEƔT – Iweṣṣa uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, ass n ukras, imaslaḍen n unabaḍ ay terza temsalt n uheyyi n Wuraren Igrakalanen n Wehṛan n 2022 akken ad ssuggten ussisen yernu ad d-swejden i terza n umahil d uswaḍ n Wehṛan i uḍman n tɣara n yisenfaren ay d-yellan i lmend n waya, am wakken ay iweṣṣa ɣef tukksa n wunjugen ay izemren ad d-bedden deg ubrid-a, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n yimeẓla n uneɣlaf amenzu.

Published in ADDAL

WEHṚAN – Azal n umelyaṛ n yidinaṛen ara d-tessebges Tseqqimt n Usuddes n Wuraren Igrakalanen akken ad tesgalef kra n tdumṣukin taddalanin ay terza tedyant-a ara d-yilin deg Wehṛan deg 2022, ɣef wakken ay d-yenna wudus-a ass n usinas.

Published in ADDAL

WEHṚAN – Taseqqimt n Usuddes n Wuraren Igrakalanen ara d-yilin deg 2022 deg Wehṛan, tessefray ad tezmel azal n 10 n temyaqqanin n useddul. Tafugla n uzmal n temyaqqant tamezwarut ad d-tili deg wussan ay d-yetteddun, ɣef wakken ay d-yenna wudus-a.

Published in ADDAL

WEHṚAN – Tizrawin i tmeṣkiwt n tfuɣalt n tatlitit deg usarir n Wehṛan yesɛan 40.000 n yideggen ur tettɛeḍḍil ara ad tt-yeqbel yiwen n umazzay n Tfidiṛalit Tagraɣlant n Tatlitit, ɣef wakken ay d-nnan, ass n ukras, yimeẓla n twilayt.

Published in ADDAL

WEHṚAN – Aselway aqbur n Muludeyya n Wehṛan, Ghalem Chaouch, yenna-d dakken yebɣa ad d-yessers iman-nnes d amazwar akken ad yeṭṭef ansa n uselway n teṛmist taddalant s tfulin n uqusis-a ay yeqqimen war aselway deg Yunyu yezrin, ɣef wakken ay d-yenna uneggaru-a, ass n usiḍyas.

Published in ADDAL

WEHṚAN – Deffir ma iban-d unfafad bu uqacuc (Covid-19) deg umaḍal, Wehṛan, yellan d tamdint tameqrant ɣef yiri n Yilel Agrakal yernu d nettat ay d tamdint tameqrant tis snat deg Lezzayer, tessuli aswir-nnes n teɣḍeft yernu teddem akk akaten yessefken deg tenqiḍin tigennanin d tewlalin n wadaf, d yiɣsuren n tdawsa.

Published in TIMETTI

WEHṚAN – Azal n 30 n yimcickiyen n ticcurka ay yettwazemlen deg tɣula n uṣukan, timeṣkiwt d yimahilen inagduden deg teẓrigt tis snat n Tmesrit Tagraɣlant n Usefti deg Uṣukan, Timeṣkiwt, Imahilen Inagduden d Tlujistit n Wehṛan (Oran Invest 2020) ay ifuken ass n uynas deg Ugemmiw n Tzikknin n Temdint Tamaynut n Wehṛan.

Published in TADAMSA

WEHṚAN – Azal n 90 n yisensa ara d-iwejden deg Wehṛan seg-a ɣer 2021 i lmend n Wuraren Igrakalanen ara d-yilin deg temdint-a, ɣef wakken ay d-yenna unemhal adigan n tmerrit d tenḍi.

Published in ADDAL

Amezgun n Wehṛan: Asemḍen n yimeẓla

Ttlata, 18 Fuṛaṛ 2020 12:32

WEHṚAN – Yebda Umezgun Amnaḍan n Wehṛan Abdelkader-Alloula, yiwet n tiddit n usemḍen n yimeẓla-nnes akken ad yernu ad iqerreb ɣer ugdud, ɣef wakken ay d-yenna, ass n uynas (letniyen),n unemhal n temṣukt-a tadelsant.

Published in IDLES

LEZZAYER TAMANEƔT – Yenna-d uneɣlaf n yimahilen inagduden d umesni, Farouk Chiali, ass n usamas (lḥedd), deg Lezzayer Tamaneɣt, dakken anafag amaynu n Wehṛan ad yerẓem deg 2021.

Published in TIMNAḌIN