Menu principal

Menu principal

ZZAYER TAMANEƔT – Tettkemmil teɣlamt tazzayrit n tcirḍart asmuteg-nnes deg Wammas Atliwan Aɣelnaw n Sidi Musa (tawilayt n Zzayer) i usmuteg i temlilit mgal Ouganda ara d-yilin ass n usiḍyas deg unarir n 5 Yulyu ɣef tis 8:00 n nut tmeddit, yer yella-d waya deg ukatar n wass amezwaru (Tagrawt F) n usiɣer ɣer Teqbuct n Tefriqt n Yiɣlanen n 2023 ara d-yilin deg Côte d'Ivoire.

Published in ADDAL

ZZAYER TAMANEƔT – Yenna-d usleɣmay n teɣlamt taɣelnawt n tcirḍart Djamel Belmadi, ass n uynas, dakken iswi adeɣyan d « allus n tmeṣkiwt n tegrawt d tadusant yernu d tayakant » sin n wayyuren deffir waffas n Zzayer seg temliliyin n wuggug n Teqbuct n Umaḍal n 2022 deg temlilit-nnes mgal Kamrun yernu cwiṭ kan uqbel ma bdant-d taffasanin n Teqbuct n Tefriqt n Yiɣlanen n 2023 deg Côte d’Ivoire.

Published in ADDAL

ZZAYER TAMANEƔT – Ad ikemmel usleɣmay n teɣlamt taɣelnawt n tcirḍart, Djamel Belmadi, tuɣdaḍt-nnes n usleɣmu n teɣlamt, ɣef wakken ay d-yenna ass n usamas deg yiwet n tdiwennit ay iga d usmel unṣib n Tfidiṛalit Tazzayrit n Tcirḍart.

Published in ADDAL

LEZZAYER  TAMANEƔT – Asleɣmay n teɣlamt taɣelnawt n tcirḍart, Djamel Belmadi, yenna-d ass n usamas (lḥedd) deg Lezzayer tamaneɣt dakken aheyyi n Teqbuct n Tefriqt n Yiɣlanen n useggas n 2021, i d-yeḍran deg Kamirun seg 9 yennayer ae 6 furar, d « tawaɣit » i Yizegzawen.

Published in ADDAL

DWALA (Kamirun) – Asleɣmay n teɣlamt taɣelnawt n Tcirḍart Djamel Belmadi yenna-d, ass n ukras (larebɛa), dakken « Izegzawen » « ggucclen yerna heyyan iman-nsen », akken ad ɛerḍen ad rnun taɣlamt n Côte d’Ivoire.

Published in ADDAL

ZZAYER TAMANEƔT – Iheyya-d usleɣmay aɣelnaw, Djamel Belmadi, umuɣ n 23 n yimuraren ay yessefray ad uraren deg wussan wis 3 d wis 4 n taffasanin n Teqbuct n Umaḍal n Qaṭar n 2022, yernu wi d imuraren ara yuraren mgal Nijir (deg tegrawt A), ɣef wakken ay d-tenna Tfidiṛalit Tazzayrit n Tcirḍart ass n usiḍyas.

Published in ADDAL

LEZZAYER  TAMANEƔT – Asleɣmay n teɣlamt taɣelnawt n tcirḍart, Djamel Belmadi, yesbeḍ d iswi azgar ɣer umaḍalan n useggas 2022 n Qaṭar, yezzireg-d dakken ‘’Lezzayer tesɛa aswir iɣef yessefk ad ḥareb s yisem-is d talɣuɣt n Tefriqt, ɣef waya i yessefk ad nennaɣ i wakken ad naweḍ ɣer teggarant.

Published in ADDAL

LEZZAYER  TAMANEƔT – Taɣlamt taɣelnawt n tcirḍart  ad tebdu ass n uynas (letniyen) amuken-is i twala taggarant n Teqbuct n Tefriqt n yiɣlanen 2019 deg Maṣer seg 21 yunyu ɣer 19 yulyu, s umecwar amezwaru ara d-yeḍrun deg Wammas atwilan aɣelnaw n Sidi Musa (Lezzayer tamaneɣt).

Published in ADDAL