Menu principal

Menu principal

Aseɣlen n tmerɣa: Lezzayer tettqabal icqirrwen n tukkit taẓewrant

Yeffeɣ-d ass n : Aynas, 24 Fuṛaṛ 2020 13:32   Ɣran-t : 0 n tikkal
Aseɣlen n tmerɣa: Lezzayer tettqabal icqirrwen n tukkit taẓewrant

 

LEZZAYER TAMANEƔT – Lezzayer, ay yesfuglen amulli wis 49 n useɣlen n tmerɣa, tettban-d, deffir acḥal n temrawin n yiseggasen n tagelt ɣer tmerɣa, tɛewwel akken ad tqabel acqirrew n tukkit taẓewrant.

 

Amulli wis 49 n useɣlen n tmerɣa yella-d deg tegnit aydeg d-yettili unfal asertan d udamsan d axatar, d win n « urkawal amaynu » yebnan ɣef tukkit taẓewrant ara yeqqlen, seg-a d asawen, aɣudid n unegmu, ladɣa imi Lezzayer tesɛa anezmar d ameqran deg wayen yerzan tiẓwar d-yetteqqalen.

 

Tukkit-a d tin ara yeǧǧen Lezzayer ad d-teslelli iman-nnes cwiṭ, cwiṭ, seg tagelt ɣer tmerɣa, yernu ad terẓem abrid i unegmu n teẓwert tunzigt.

 

Iwekked-d uselway n tegduda, seg melmi kan, ɣef tetrabt n usuffeɣ n Lezzayer seg tagelt ɣer tmerɣa.

 

I lmend n waya, heyyan-d ahil i usnegmu n teẓwar d-yetteqqalen, d win yekkaten akken ad yessiweḍ Lezzayer ɣer ufares n 15.000 n yimigawaṭen n tetrist seg-a ɣer 2035 d 4.000 n yimigawaṭen seg-a ɣer 2024, yernu yedda-d wahil-a deg uɣawas n tigawt n unabaḍ ay d-yellan i usnas n wahil n uselway n tegduda.

 

Deg wayen yerzan tamellilt taẓewrant, anabaḍ ad imahel akken ad yesmatu titwilin n uɣḍas aẓɣalan deg waṣuken imaynuten, aheyyi n wahil aɣelnaw n usmutti n yimseddayen ɣer wurrig n upitṛul yettwasmengin, asnegmu n useqdec n wurrig agaman amussid i yimseddayen n umesni amazday, aseqdec n yimetwiyen n usenqes n usuder deg usgalef n usfaw anagdud d tdeblin tinagdudin d uheyyi n uglugen ara igedlen aǧaw d ufares n usgalef yettetten aṭas n teẓwert.

 

I lmend n waya, daɣ, ad sbeɣsen asefti deg teẓwar d-yetteqqalen am wakken ara qqlen yisgulaf n ufares n teẓwert-a ad d-ttwaɣrafen deg Lezzayer.

 

Ttwasseḍran-d ya yisenfaren n ufares n tetrist s yiɣbula n teẓwert d-yetteqqalen am teɣsert tatrisant taregnat ay yetteddun s teẓwert tafukant d wurrig deg Ḥasi Ṛṛmel deg 2011, am wakken ay d-yettili uḍfar n useḍru n yisenfaren niḍen, gar-asen taɣsert n Tɣerdayt s ukettur n 1,1 d amigawaṭ d tnigert n turbinin n waḍu n deg Udrar s ukettur n 10,2 n yimigawaṭen.

 

 

 

Last modified on Akwas, 27 Fuṛaṛ 2020 14:50
Aseɣlen n tmerɣa: Lezzayer tettqabal icqirrwen n tukkit taẓewrant
  Yeffeɣ-d ass n : Aynas, 24 Fuṛaṛ 2020 13:32     Taggayt : TIMETTI     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu