Menu principal

Menu principal

ZZAYER TAMANEƔT – Yeɣtes uneɣlaf amenzu, Aimene Benabderrahmane, ad yesseɣzef akaten n ukman amuran deg uxxam (seg tis 8:00 ɣer uzekka-nni ɣef tis 6:00) deg 40 n twilayin i tallit n 15 n wussan seg wass n usamas 15 Ɣuct 2021 d asawen.

Published in LEZZAYER

ZZAYER TAMANEƔT – Iwekked-d uneɣlaf n tdawsa, Apṛufisur Abderrahmane Benbouzid, ass n uynas deg Zzayer Tamaneɣt, dakken tukfiwin ay tesɛa Zzayer n tgezzayt mgal unfafad bu uqacuc « ad d-qament » yernu yal yiwen yessefk ad yezrek aneggaf adawsan akken ad tettwammesten tmetti seg ubayyur-a.

Published in LEZZAYER

 LEZZAYER  TAMANEƔT – (1358) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad Bu Tesmert (Cvide-19), 761 n wid yejjin akked tmettant n 38 n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n (letneyen) uneɣlaf n Tdawsa, n Tɣerfa akked Tsemmeskelt n yisegnaf deg yiwen n ulɣu.

ZZAYER TAMANEƔT – Yenna-d uɣlif n temguri, deg yiwen n ulɣu, dakken imsemhal iwesfaren ad d-aǧwen, seg-a ɣef 10 n wussan, 9.000 n yislammasen n wuksijin.

ZZAYER TAMANEƔT – Ixebber-d uɣlif n yiweẓla isɣananen, deg yiwen n ulɣu ay d-yessuffeɣ ass n uynas, dakken ad ttwaddmen kra n wakaten yerzan akman amuran deg 35 n twilayin n tmurt ɣef lǧal n waḍḍan n Covid-19 yernu gar-asen yella usigel n tẓilla timazdayin deg tmesgidiwin yellan deg twilayin-a.

Published in LEZZAYER

ZZAYER TAMANEƔT – Yenna-d uneɣlaf n tdawsa, Abderrahmane Benbouzid, ass n ukras, dakken tagnit tasenbayyurant deg Zzayer d tin aydeg yerna umḍan n yimuḍinen n Covid-19 s tɣawla yernu aya d « yesɣilif », am wakken ay d-iwekked dakken afṣad yettɣimi-d d tifrat tayiwnant i umennuɣ mgal tkaɣreft-a.

ZZAYER TAMANEƔT – Ixebber-d, ass n ukwas, umutlay n Tseqqimt n Uḍfar n Umhaz n Tkaɣreft n Unfafad bu Uqacuc, Djamel Fourar, dakken aɣlif n tdawsa ad yeqqel ad d-yettaǧew kraḍ (3) n yimelyunen n tukfiwin n tgezzayt mgal unfafad bu uqacuc i wayyur.

ZZAYER TAMANEƔT – Yella-d, ass n uynas, udiwenni ansawal gar uselway n tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, d umtil-nnes atunsi, Kais Saied, d win ay ssawlen ɣef tegnit tadawsant deg Tunes, yernu yessenfali-d uselway n tegduda « tamsetlelt n Zzayer d uɣref atunsi agmat deg umennuɣ-nnes mgal tkaɣreft n Covid-19 », ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n tselwit n tegduda.

Published in LEZZAYER

LEZZAYER TAMANEƔT – Yers-d yiwen n usafag n umesni aredsan, ass n usamas tameddit, deg uzadur agennan n Bufarik (Leblida), yewwi-d yid-s amelyun d sḍiset n tmaḍ n yigiman (1.600.000) n tukfiwin n tgezzayt mgal waḍḍan n Covid-19 ay d-yekkan seg Tegduda Taɣerfant n Ccinwa, ɣef wakken ay d-yenna, ass n uynas, yiwen n ulɣu n uɣlif n umzaɣ aɣelnaw.

Published in LEZZAYER

LEZZAYER TAMANEƔT – Imdanen yeɣsen ad d-gen afṣad mgal Covid-19 ttwanecden-d akken ad ddun ɣer temṣukin n tdawsa neɣ tallunin timadusin d-yettwaheyyan i waya, ɣef wakken ay d-yenna, ass n usinas, yiwen n ulɣu n uɣlif n tdawsa.

Published in LEZZAYER