Menu principal

Menu principal

Anfafad bu uqacuc: 379 n tejṛa timaynutin, 281 n tujjyiwin d 8 n tmettanin deg 24 n yisragen

Yeffeɣ-d ass n : Asamas, 30 Ɣuct 2020 14:28   Ɣran-t : 1 n tikkal
Anfafad bu uqacuc: 379 n tejṛa timaynutin, 281 n tujjyiwin d 8 n tmettanin deg 24 n yisragen

LEZZAYER TAMANEƔT – Ttwawekkdent-d kraḍt n tmaḍ d samraw tẓa (379) n tejṛa n unfafad bu uqacuc, am wakken ay d-llant 281 n tujjyiwin d 8 n tmettanin deg 24 n yisragen ineggura deg Lezzayer, ɣef waken ay d-yenna, ass n usimwas deg Lezzayer Tamaneɣt, umutlay n Tseqqimt Tussnant n Uḍfar d Umhaz n Tkaɣreft n Unfafad bu Uqacuc, Aduktur Djamel Fourar.

Aɣrud n tejṛa d-yettwawekkden yewweḍ ɣer 43.782, gar-asent 379 n tejṛa timaynutin neɣ 0,9 i yal 100.000 n yimezdaɣen deg 24 n yisragen, ma d aɣrud n tmettanin yewweḍ ɣer 1491. Aɣrud n yimuḍinen yejjin yewweḍ ɣer 30.717, ɣef wakken ay d-yenna Uduktur Fourar deg tenqiḍt tayalast n tɣemsa ay d-yellan ɣef umhaz n tkaɣreft n unfafad bu uqacuc.

Seg yidis niḍen, 15 n twilayin ay d-iwekkden gar 1 d 9 n tejṛa deg 24 n yisragen ineggura. 13 n twilayin niḍen wekkdent-d ugar n 10 n tejṛa, deg wakud aydeg 20 n twilayin ur d-wekkdent ula d yiwet n tejṛut.

Seg tama niḍen, 28 n yimuḍinen ay yellan deg usesfer aneẓẓaw, ɣef wakken ay d-ixebber Uduktur Fourar.

Amasay-a iwekked-d dakken tagnit tasenbayyurant d tin ay d-iḥettmen ɣef yal aɣerman ad iḥader iman-nnes, ad yezrek ilugan n wuɣus, amgugu afekkan d usekmen, yernu ad yeqqen tagelmust.

 

 

Last modified on Asamas, 30 Ɣuct 2020 14:29
Anfafad bu uqacuc: 379 n tejṛa timaynutin, 281 n tujjyiwin d 8 n tmettanin deg 24 n yisragen
  Yeffeɣ-d ass n : Asamas, 30 Ɣuct 2020 14:28     Taggayt : TADAWSA-TUSSNA-TASNATWILT     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu