Menu principal

Menu principal

LEZZAYER TAMANEƔT – Snat n timaḍ mraw d tẓa (219) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad Bu Tesmert (Cvide-19), 142 n wid yejjin akked tmettant n 8 n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n Usimwas (Lǧemɛa) yiwen n ulɣu n uɣlif n Tdawsa, n Tɣerfa akked Tsemmeskelt n yisegnafen.
LEZZAYER TAMANEƔT – Snat n timaḍ samraw d kraḍ (273) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad Bu Tesmert (Cvide-19), 176 n wid yejjin akked tmettant n 10 n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n Ukras (Larebɛa) deg Lezzayer tamaneɣt ulɣu n uɣlif n Tdawsa, n Tɣerfa akked Tsemmeskelt n yisegnafen.
BECCAṚ - Ineɣmasen idiganen n yiyalasen n tɣamsa taɣelnawt yemgarden la ttkemmilen deg umahil n usmal n teɣwalt deg temnaḍt n unẓul utrim n tmurt, ɣas akken ddeqs n wuguren i d-ttemlilin yal ass i wakken ad leqḍen tilɣa, i d-nnan yineɣmasen idiganen yettmahalen deg ugezdu n Beccaṛ ilmend n wass anmaḍal n tlelli n tɣamsa.
LEZZAYER TAMANEƔT – Aselway n Tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune yumeṛ ass n usamas (lḥedd) i wakken ad yili usbadu « usdid » i useḍru n yisenfaren n tsemmeskelt n yisegnafen, yezzireg-d dakken « yessefk ad yili ucegger n usuddes n yimeẓla n yisegnafen i uselhu n wassaɣ gar uɣerman akked Usegnaf », i d-yenna yiwen n ulɣu n Usqamu n yineɣlafen.
LEZZAYER TAMANEƔT – Timiḍi d kraḍ (211) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad Bu Tesmert (Cvide-19), 149 n wid yejjin akked tmettant n 9 n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n lḥed deg Lezzayer tamaneɣt ulɣu n uɣlif n Tdawsa, n Tɣerfa akked Tsemmeskelt n yisegnafen.
LEZZAYER TAMANEƔT – Timiḍi d kraḍ (203) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad Bu Tesmert (Cvide-19), 141 n wid yejjin akked tmettant n 8 n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n Usiḍyas (Ssebt) deg Lezzayer tamaneɣt ulɣu n uɣlif n Tdawsa, n Tɣerfa akked Tsemmeskelt n yisegnafen.
LEZZAYER TAMANEƔT – Imiḍi tẓamraw d tẓa (242) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad Bu Tesmert (Cvide-19), 168 n wid yejjin akked tmettant n 9 n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n Usimwas (Lǧemɛa) deg Lezzayer tamaneɣt ulɣu n uɣlif n Tdawsa, n Tɣerfa akked Tsemmeskelt n yisegnafen.
LEZZAYER TAMANEƔT – Akaten n usekmen amuran deg uxxam, yettaṭṭafen seg tis mraw snat n yiḍ ɣer tis 4:00 n tnezzayt, ttwaswesɛen akken ad d-tḥazen 19 n twilayin i tallit n 21 n wussan seg wass n usiḍyas d asawen, ɣef leḥsab n yiwen n uɣtas ay yeddem uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, s usnas n lewṣayat n uselway n tegduda, Abdelmadjid Tebboune, deg ukatar n umennuɣ mgal uzraɛ n unfafad bu uqacuc (aḍḍan n Covid-19), ɣef wakken ay d-yenna, ass n ukwas, yiwen n ulɣu n yimeẓla n uneɣlaf amenzu.
LEZZAYER TAMANEƔT – Sin imiḍan tamraw d sḍis (286) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad Bu Tesmert (Cvide-19), 195 n wid yejjin akked tmettant n 10 n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n Ukwas (Lexmis) uɣlif n tdawsa akked Tsemmeskelt n yisegnafen deg yiwen n ulɣu.
LEZZAYER TAMANEƔT – Sin imiḍan kramraw d sḍis (236) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad Bu Tesmert (Cvide-19), 147 n wid yejjin akked tmettant n 9 n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n Ukras (Larebɛa) deg Lezzayer tamaneɣt umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n unfafad Bu Tesmert Covid-19, Amsuji Djamel Fourar.