Menu principal

Menu principal

WEHṚAN – Taṛmist n Sorfert, d-yelhan s wammad n usuddis n ucader d tyurit n Arzew, deg ugmuḍ n Wehṛan, yellan d agummu n ublag gar tegrawt n Sonatrach d yiwen n unnegraw awerdani, tessefray ad tessiǧew azal n 600 n yimelyunen n yidulaṛen aseggas-a n 2021, ɣef wakken ay d-yenna uselway-nnes-anemhal amatu, Massimo Lateano, i Tnegga n Yisalan n Lezzayer.

Published in TADAMSA

LEZZAYER TAMANEƔT – Yesselwi uselway n tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, ass n usamas deg tesɣimt n tselwit n tegduda, timlilit tawalant n useqqamu n yineɣlafen ay d-yellan i usekyed d usmemmi n mennaw n yineskinen d tanaḍin yerzan iweẓla iwerdaniyen, asegmi aɣelnaw, almud imineg d temguri, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n tselwit n tegduda.

Published in LEZZAYER

LEZZAYER TAMANEƔT – Azal n 60 n yisenfaren n tmeṣkiwt d uṣeggem n yiɣerruba ara d-ciren deg uzgen wis sin n 2021, ɣef wakken ay d-yenna, ass usinas deg Lezzayer Tamaneɣt, uneɣlaf n usislem, Sid Ahmed Ferroukhi.

Published in TADAMSA

LEZZAYER TAMANEƔT – Iwekked-d uselway n tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, ass n usamas, dakken akaram n yimseddayen ad yefru deg usḍisyur-a, am wakken ay d-yerna dakken Lezzayer ad d-tebdu tallit tamaynut n « umday n tidet » n tkeṛṛusin.

Published in TADAMSA

CCLEF – Ixebber-d uneɣlaf n umahil, El Hachemi Djaaboub, ass n uynas deg Cclef, dakken ttwaxeṣren 51.000 n yinsaten n umahil deg 2020 ɣef lǧal n umdal n tneɣrafin n umday n tkeṛṛusin d usebded n waǧaw n yifarisen yettwawehhan ɣer umday n yisuga itersaddaren.

Published in TADAMSA

LEZZAYER TAMANEƔT – Yessekyed unabaḍ imetwiyen imaynuten i usmal n usefti anfaras d usefrek n wakal amguran deg temlilit ay d-yellan ass n ukras ddaw tselwit n uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, ɣef leḥsab n yiwen n ulɣu n yimeẓla n uneɣlaf amenzu.

Published in TADAMSA

WAREGLA – Tebda-d Teṛmist Tazzyrit Tusligt Yemmuzzgen deg Ufares n Wurrigen Imguranen (Calgaz-Algerie) –yellan deg Waregla- yiwet n temhelt n usiǧew n wurrigen imguranen ɣer Tunes, ɣef wakken ay d-nnan yimasayen n teṛmist-a.

Published in TADAMSA

LEZZAYER TAMANEƔT – Ixebber-d uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, ass n usiḍyas deg Ǧelfa, ɣef uzmal n tanaḍt taslekmant i usuddes n wasunen imguranen.

Published in TADAMSA

LEZZAYER TAMANEƔT – Yenna-d uneɣlaf n temguri, Ferhat Ait Ali Braham, ass n ukwas deg Lezzayer Tamaneɣt, dakken Lezzayer tettakf azal d uzzig i unmireg amguran d Yiwanaken Yeddukklen d usnegmu n yiseftiyen imarikaniyen deg Lezzayer, ladɣa deg tɣult n tesnatwilt, umḍin d ufares n yisgulaf imguranen.

Published in TADAMSA

ƐENNABA – Icar-d uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, ass n usamas deg Ɛennaba, tukksa n uɣerrus n ufeṛṛan unnig amenzu n usuddis n temguri n wuzzal n Lḥeǧǧaṛ d usuɣal n tsigar n uzara n wuzzal yekkunnren deg ufeṛṛan-a akken ad d-gen yes-s uzzal amaynu.

Published in TADAMSA