Menu principal

Menu principal

LEZZAYER TAMANEƔT – Yenna-d uselway n tegduda, Abdelmadjid Tebboune, deg yiwet n tdiwennit ay iga d umesmalas afṛansi n Le Point, dakken akaram n tneɣraft n Peugeot deg Lezzayer yetteddu ɣer sdat, deg wakud aydeg ablag gar Saidal d Sanofi Pasteur yewweḍ ɣer takkayt n useḍru.

Published in TADAMSA

LEZZAYER TAMANEƔT – Iwekked-d uselway n tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, ass n usamas, dakken akaram n yimseddayen ad yefru deg usḍisyur-a, am wakken ay d-yerna dakken Lezzayer ad d-tebdu tallit tamaynut n « umday n tidet » n tkeṛṛusin.

Published in TADAMSA

CCLEF – Ixebber-d uneɣlaf n umahil, El Hachemi Djaaboub, ass n uynas deg Cclef, dakken ttwaxeṣren 51.000 n yinsaten n umahil deg 2020 ɣef lǧal n umdal n tneɣrafin n umday n tkeṛṛusin d usebded n waǧaw n yifarisen yettwawehhan ɣer umday n yisuga itersaddaren.

Published in TADAMSA

LEZZAYER TAMANEƔT – Aselway n tegduda, Abdelmadjid Tebboune, iweṣṣa anabaḍ, deg useqqamu n yineɣlafen ay yesselwi ass n usiḍyas (ssebt), akken ad iṣeggem timsal deg wayen yerzan aǧaw n tegrummiwin tsawiyin n CKD-SKD ay yettwasseqdacen deg umday n yimseddayen deg Lezzayer.

Published in TADAMSA

LEZZAYER TAMANEƔT – Tuǧew-d Lezzayer 1,2 d amelyaṛ n yidulaṛen n tegrummiwin n CKD (ifuken s umday) d SKD (tid ur ifuken) i umday n tkeṛṛusin deg 4 n wayyuren imezwura n 2019, deg wakud aydeg d-tuǧew 1,025 n yimelyaṛen n yidulaṛen deg tallit-a deg 2018. S waya, yerna waǧaw n tegrummiwin-a s 20% ɣef wakken ay d-tenna Tmehla Tamatut n Tedwant i Tnegga n Yisalan n Lezzayer.

Published in TADAMSA

TIHERT – Taṛmist Tazzayrit n Uɣraf n Yimseddayen n Mercedes Benz (SAFAV) n Ɛin Bucqif (tawilayt n Tihert) ad tebdu amday s 100%, ɣef wakken ay d-yenna, ass n ukwas (lexmis) deg Tihert, unemhal n ufares n SAFAV.

Published in TADAMSA