Menu principal

Menu principal

ZZAYER TAMANEƔT – Yebda uneɣlaf amenzu, Mass Aimene Benabderrahmane, ass n uynas, asemned n Tesguri Tamatut n Unabaḍ sdat Ugraw Aɣerfan Aɣelnaw.

Published in LEZZAYER

ZZAYER TAMANEƔT – Yesselwi uselway n tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, ass n usamas, timlilit n useqqamu n yineɣlafen, d win aydeg ay yumeṛ anabaḍ akken ad d-yesbadu tisemsedda d timellilin yernu ad d-yesseɣnew adabu asagnan i uselhu n usefrek n yisugan d uḍman n yimeẓla n tɣara, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n useqqamu n yineɣlafen.

Published in LEZZAYER

ZZAYER TAMANEƔT – Aɣlif n yiweẓla iwerdaniyen d umɣiwan aɣelnaw deg uzɣar yenna-d, ass n usiḍyas, dakken yettḍafar s lqerb tagnit n yimaslaḍen n umɣiwan azzayri yeddren deg Burkina Faso deffir tedyanin tineggura ay d-yellan deg tmurt-a.

Published in LEZZAYER

ZZAYER TAMANEƔT – Zzayer tesfugul, aseggas-a, ɣer yidis n umulli-nnes wis sḍimraw n uzarug, amulli wis 67 n usiggez n « temsalt tazzayrit » deg wahil n wass n Ugraw Amatu n Tuddsa n Yiɣlanen Yeddukklen, d tamsalt ay d-tebder Terni n Uslelli Aɣelnaw, i lmend n tukci n tsekta tanmaḍalt i Tegrawla Tazzayrit yeqqlen, sakkin, d anhag i mennaw n yimussa n uslelli deg waṭas n tmura niḍen.

Published in LEZZAYER

ZZAYER TAMANEƔT – Terẓem Tmesrit Tagraɣlant Tis 21 n Tmerrit d Usikel deffir ma tba sin n yiseggasen ɣef lǧal n waṭṭan n Covid-19, yernu telha-d teẓrigt n useggas-a s usmal n tmerrit tagensit i lmend n ujbad n umḍan ameqqran akk n yimerriyen ama d Izzayriyen, ama d igensiyen, am wakken ay d-tella tmesrit-a deg wakud aydeg ara tettwacir, imalas ay d-itteddun, tsemhuyt n tmerrit tanirant.

Published in TADAMSA

ZZAYER  TAMANEƔT – Ad yeɣli ugeffur ad yeddukkel yid-s, deg kra n yimeḍqan, ubruri, seg wass n semmusas (lǧemɛa) d afella, deg mennaw n yigezda n tmurt, i d-yenna ass n kuẓas (lexmis) Usira aɣelnaw n tesnagnawt deg yiwen n Uneqqis uzzig asnagnawan (BMS).

Published in TIMNAḌIN

NEW YORK (Iɣlanen Yeddukklen) – Iwekked-d umutlay n uwnetlay amatu n Tuddsa n Yiɣlanen Yeddukklen, Mass Stephane Dujarric, ass n ukras, adraw n uwnetlay amatu n tuddsa, Mass Antonio Guterres, deg tqacuct taɛṛabt ay d-itteddun, tin ara d-yilin deg Zzayer Tamaneɣt deg tezwara n Wamber, yernu yella-d waya s uneɛruḍ n uselway n tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune.

Published in LEZZAYER

ZZAYER TAMANEƔT – Tesfugul Tuddsa n Tmura Timsiǧwin n Upitṛul, ass n ukras, amulli wis 6 n Umtawa Amezruyan n Zzayer ay d-yellan deg temlilit tis 170 n usarag n tuddsa-a ay d-yellan deg wass n 28 Ctembeṛ 2016 deg Zzayer Tamaneɣt.

Published in TADAMSA

ZZAYER  TAMANEƔT – Asuder aɣelnaw n yiserɣan yewweḍ deg useggas n 2021 ɣer yiwet n tnecta taɣrudt n 15,6 imelyunen n yiṭunen, i d-yenna, ass n usinas (ttlata), uselway n Udabu n useɣyed n yiserɣan (ARH), Rachid Nadil, yenna-d dakken tamurt tqad iman-is deg wayen yerzan afares n ufaris n upiṭrul.

Published in TADAMSA

NEW YORK (Tuddsa n Yiɣlanen Yeddukklen) – Iwekked-d uwnetlay amatu n Tuddsa n Yiɣlanen Yeddukklen, Antonio Guterres, ass n uynas, tihawt-nnes deg Tqacuct Taɛṛabt n Zzayer Tamaneɣt, ara d-yilin ussan n 1 d 2 Wamber, yernu yeckeṛ-d adraw « asurfan » n Zzayer deg tdiplumatit tanmaḍalt tageddisant.

Published in LEZZAYER