Menu principal

Menu principal

Yessekyed unabaḍ asenfar n usaḍuf amaynu n usefti

Yeffeɣ-d ass n : Akwas, 23 Dujembeṛ 2021 10:18   Ɣran-t : 1 n tikkal
Yessekyed unabaḍ asenfar n usaḍuf amaynu n usefti

ZZAYER TAMANEƔT – Yessekyed unabaḍ, ass n ukras, deg yiwet n temlilit ay yesselwi uneɣlaf amenzu, aneɣlaf n tedrimt, Aimene Benabderrahmane, yiwen n usenfar n usaḍuf yerzan asmal n usefti, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n yimeẓla n uneɣlaf amenzu.

« Asenfar-a n uḍris iswi-nnes d azeddi n ukatar azerfan iwatan asduqqes n usefti afarsan n yifarisen d yimeẓla, asifses d usḥerfi n tsekkirin tideblanin yerzan igi n usefti », ɣef wakken ay d-yenna uɣbalu-a.

I lmend n waya, « iswi n ucegger-a d usezgi n yisaḍufen d uglaganen n usefti akked twennaḍt tadamsant tanimirt d usmal n tmurt-nneɣ i unzaɣ n yiseftiyen usriden iwerdaniyen », ɣef wakken ay d-yebder ulɣu-a ay d-yernan dakken « asenfar-a n usaḍuf ad yettwassekyed deg useqqamu n yineɣlafen ay d-itteddun ».

Seg yidis niḍen, yessekyed unabaḍ yiwen n usenfar n tanaḍt taslekmant i useɣnew n Tnegga Taɣelnawt n Tferka Tamgurant. Asenfar-a iswi-nnes d « azeddi n umetwi aɣelnaw ayiwnan i usefrek n tferka tamgurant », ɣef wakken ay d-yessegza ulɣu-a.

Aseɣnew n tnegga-a iswi-nnes d aferru n wugur n tukci d usefrek n tferka tamgurant yellan d yiwen seg wunjugen igejdanen n useḍru n yisenfaren  n usefti, ɣef wakken ay d-yenna ulɣu-a.

 

Last modified on Akwas, 06 Yennayer 2022 11:24
Yessekyed unabaḍ asenfar n usaḍuf amaynu n usefti
  Yeffeɣ-d ass n : Akwas, 23 Dujembeṛ 2021 10:18     Taggayt : TADAMSA     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu