Menu principal

Menu principal

 Skeyden sin n yisenfaren n tanaḍin yerzan tiwtilin n usiɣi n usafu n wurrig

Yeffeɣ-d ass n : Asamas, 22 Ɣuct 2021 11:03   Ɣran-t : 2 n tikkal
 Skeyden sin n yisenfaren n tanaḍin yerzan tiwtilin n usiɣi n usafu n wurrig

LEZZAYER  TAMANEƔT – Yessekyed Unabaḍ, ass n Usiḍyas (ssebt), deg yiwet n temlilit i yesselwi uneɣlaf Amenzu, aneɣlaf n Tiẓraf, Aïmene Benabderrahmane, sin n yisenfaren n tanaḍin tislekmanin i d-yesbadun tiwtilin n tikci n usireg n usiɣi n usafu n wurrig akked tewtilin n useqɛed n temsukin akked yisgulaf yerzan irmuden n yiserɣan i d-yettwaseḍran yakan.

Imeẓla n uneɣlaf Amenzu, nnan-d deg yiwen n ulɣu, deg temlilit i gan i d-yeḍran s tili-sarag, dakken Yesla Unabaḍ i yiwen n ufsir i d-yessissen uneɣlaf n Teẓwert akked Yinaɣzen yerzan sin (02) n yisenfaren n Tanaḍin tislekmanin.

Tanaḍin-a, sebḍent tiwtilin n tikci n usireg n usiɣi n usafu n wurrig akked tewtilin n useqɛed n temsukin akked yisgulaf yerzan irmuden n yiserɣan i d-yettwaseḍran yakan.

Asenfar n uḍris amezwaru yesbeḍ tiwtilin n tikci n usireg asurfan n usiɣi n usafu n wurrig. I lmend n waya, yettwaseddi-d dakken amenzay ugdal n usiɣi n usafu n wurrig deg temsukin iremden seg uɣbalu, mazal neṭṭef deg-s, yerna nessihrew-it i temsukin iremden deg wadda n uɣbalu akked teṛmisin yettmahalen deg yirmuden n umesni s yiqulas.

Last modified on Asamas, 12 Ctembeṛ 2021 14:21
 Skeyden sin n yisenfaren n tanaḍin yerzan tiwtilin n usiɣi n usafu n wurrig
  Yeffeɣ-d ass n : Asamas, 22 Ɣuct 2021 11:03     Taggayt : TADAMSA     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu