Menu principal

Menu principal

Tanezzut: Yumeṛ Tebboune aseɣnew n uẓeḍwu amaynu n tesnaddadin

Yeffeɣ-d ass n : Aynas, 03 Mayu 2021 10:00   Ɣran-t : 0 n tikkal
Tanezzut: Yumeṛ Tebboune aseɣnew n uẓeḍwu amaynu n tesnaddadin

LEZZAYER TAMANEƔT – Yumeṛ uselway n tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, ass n usamas, deg temlilit tawalant n Useqqamu n Yineɣlafen, s useɣnew n uẓeḍwu amaynu n tesnaddadin yerzan tanezzut i usbadu n yisraten iɣelnawen s tseddi, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n tselwit n tegduda.

« Deg uwennit-nnes ɣef uneskin ay d-yessemned uneɣlaf n tnezzut ɣef usenfar n tɣerɣert tumḍint n Ufaylu Aɣelnaw n Ufaris Azzayri, iweṣṣa-d uselway n tegduda ɣef wammad n wussisen ay d-yellan deg ukatar n tmuɣli tasnazrant akken ad d-yeffeɣ ugzum-a seg tibbullest yerzan agama d usuddes n yirmuden inezzanen am wakken ay d-iweṣṣa ɣef useɣnew n uẓeḍwu asnaddadan ara yilin d tasemseddut yersen ɣef yimataren n tidet i lmend n tdamsa d tafrawant. Aẓeḍwu-a yessefk ad d-iger deg leḥsab afares, aǧaw d usuder aɣelnaw yernu ad d-iḥaz akk tiɣiwanin n tmurt i usbadu n yisraten iɣelnawen s tseddi, » ɣef wakken ay d-yenna uɣbalu-a.

Deg wayen yerzan asenfar n tsunḍa yessenfalen yernu tessmad tasunḍa 75-59 n 20 Remḍan 1350 yemṣadan d 26 Ctembeṛ 1975 yerzan tanezzut, yettwasneflen yernu tettwassmed, yernu iswi-nnes d asezgi n unagraw asentan i usnegmu n urmud anezzan, yeqbel useqqamu n yineɣlafen, s usuter n uneɣlaf n teɣdemt, akemmel n usekyed n uḍris-a akken ad yerẓem abrid i yilemẓiyen yesɛan isenfaren akken ad d-sɣenwen tigemma deg ukatar n umetwi azerfan d-yettwassezgen yernu yettwasḥerfi, d win ara yessifessen asekmem n tektiwin-nsen d wammad n udraw-nsen deg ufares aɣelnaw.

 

Tanezzut: Yumeṛ Tebboune aseɣnew n uẓeḍwu amaynu n tesnaddadin
  Yeffeɣ-d ass n : Aynas, 03 Mayu 2021 10:00     Taggayt : TADAMSA     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu