Menu principal

Menu principal

Tamunit n yisenfren isfaranen d tuzwirt n unabaḍ

Yeffeɣ-d ass n : Laṛebɛa, 03 Meɣres 2021 11:55   Ɣran-t : 94 n tikkal
Tamunit n yisenfren isfaranen d tuzwirt n unabaḍ

LEZZAYER TAMANEƔT – Yenna-d uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, ass n usinas deg Lezzayer Tamaneɣt, dakken tamunit n yisenfaren isfaranen n yilemẓiyen tella-d d yiwet seg tuzwirin n wahil n tigawt n unabaḍ i useggas adriman n 2021, ɣef wakken ay d-yerna dakken adhal n teṛmisin n tesnatwilin timaynutin d yiwen seg tersal n tmudemt tadamsant tamaynut.

Mass Djerad yeẓẓunẓa ameckaḍ amezwaru n tgemma deg Lezzayer, d win umi semman « Algeria Venture ». Yella-d waya deg Ufrag n Waḍu Ameqqran n Wlad Fayet (Dounia Parc) deg Lezzayer Tamaneɣt, yernu yenna-d uneɣlaf amenzu, i lmend n waya, dakken « adhal n usfar d teṛmisin tinesfarin yella-d gar tuzwirin n uselway n tegduda i usduqqes n tmudemt tadamsant tamaynut yersen ɣef tesnatwilt tamaynut d tdamsa n tmussni ».

« Iḥettet-d uselway n tegduda, mennaw n tikkal, ɣef wanaḍ n usemlili n wakk tignatin d wammaken yessefken akken ad ǧǧen tiṛmisin-a ad derwent deg ukala n usineḍ adamsan ay tettnadi tmurt », ɣef wakken ay d-yesmekti Mass Djerad.

Ass-a, Lezzayer tettqabal icqirrwen inmettiyen-idamsanen d ixataren ay yessefk ad frun s usidef n tmussni d usfar deg wakk timuɣliwin d tesnuddsin yerzan asnegmu, yernu ad d-yili daɣ waya s udhal n tgemma yesɛan anezmar d axatar deg unerni, am wakken ay d-yerna dakken yettwaheyya-d ukatar asuddsan d uzerfan i usegrer n yirmuden-a d useɣnew n usenduq n usefti i usidrem-nnes.

Aẓunẓu n temṣukt-a « yettwekkid-d adhal n unabaḍ i tgemma s uciri n umeckaḍ n tgemma s wammaken inganen d tmudemt n usefrek yeddan d tegna tigraɣlanin », dɣa d aya ara yettekkin deg udhal n wussisen n uwanak i usiweḍ ɣer tifratin d timenzugin ara yerren Lezzayer d tizgelt n usfar deg Tefriqt d temnaḍt, ɣef wakken ay d-yerna.

 

Last modified on Laṛebɛa, 03 Meɣres 2021 12:03
Tamunit n yisenfren isfaranen d tuzwirt n unabaḍ
  Yeffeɣ-d ass n : Laṛebɛa, 03 Meɣres 2021 11:55     Taggayt : TADAMSA     Ɣran-t : 94 n tikkal   Bḍu