Menu principal

Menu principal

ADRAR – Gant tsuda tinmettiyin-tidelsanin, taggaganin d yimidyaten mennaw n yisurifen i usmal n yidles amaziɣ deg twilayt n Udrar d uḥraz n tsenfal-nnes tutlayanin tidiganin.

Published in IDLES

LEZZAYER TAMANEƔT – Yenna-d, ass n uynas, uwnetlay amatu n Useqqamu Unnig i Timmuzɣa, dakken tasudut-nnes tettmahal i usdusu n yiksaben ay d-yellan i useddu d yiriri n wazal n tmaziɣt deg wakk igzumen.

Published in IDLES

TAƔERDAYT – Asmal n yidles d tutlayt tamaziɣt deg temnaḍt n Tɣerdayt yettaẓ ɣer sdat ula ma tella-d cwiṭ n taẓeyt deg waya, ɣef wakken ay d-nnan aṭas n yimaziɣwalen n temnaḍt n Mẓab.

Published in IDLES

TIZI UZZU – D Rachid Boukherroub ay yewwin Arraz n Uselway n Tegduda n Tsekla d Tutlayt Tamaziɣt deg teẓrigt-nnes tmezwarut ɣef wungal-nnes, ma d Ali Hedjaz yewwi arraz n warram asnemdanan ay d-ikecfen aḥric seg umezruy n uɣref d unadi akken ad yedder.

Published in IDLES

WAREGLA – Seg melmi kan ay d-fuken abran n usaru n « Arra-k d arra-k » (memmi-k d memmi-k s tentala tamaziɣt n Waregla) yernu s waya ara t-id-farsen akken ad d-iɛeddi deg tezwara n useggas ay d-yetteddun, ɣef wakken ay d-yenna unemhal atwilan n ufares-a asliẓran.

Published in IDLES

LEZZAYER TAMANEƔT – Sduban, ass n usiḍyas deg Lezzayer Tamaneɣt, imaslaḍen n tesmilt n yimgillan n teẓrigt tamezwarut n Warraz n Uselway n Tegduda i Tsekla d Tutlayt Tamaziɣt aydeg ara derwen yimnadiyen d yisdawanen.

Published in IDLES

LEZZAYER TAMANEƔT – Teffeɣ-d, deg wuṭṭun aneggaru n Uɣmis Unṣib, tanaḍt tasuddsant i useɣnew n warraz n uselway n tegduda i tsekla d tutlayt tamaziɣt i lmend n usebɣes n unadi d ufares deg tsekla d tutlayt tamaziɣt d usmal-nsen. Arraz-a yerza ama tiṣekkiwin d-yettwarun s tmaziɣt neɣ tisuqqilin seg tutlayuin niḍen ɣer tmaziɣt yernu ad yettunefk i tṣekkiwin timuyafin, gar-asent ula d inadiyen ussnanen deg tesnilest d tsekla, inadiyen deg tgemmi tadelsant tarangant tamaziɣtd yinadiyen ussnanen, isnatwilanen d wid n usemḍen.

Published in LEZZAYER

LEZZAYER TAMANEƔT – Deg umyager ay d-yellan gar uneɣlaf n usegmi, Mohamed Ouadjaout, d umaru amatu n Useqqamu Unnig i Timmuzɣa, Si El-Hachemi Assad, yella-d wawal ɣef usduqqes n tesmilt tuxliḍt gar uɣlif d useqqamu i lmend  uselmed n tmaziɣt d tegnit n uselmed n tutlayt tamaziɣt, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n Useqqamu Unnig i Timmuzɣa.

Published in LEZZAYER

LEZZAYER TAMANEƔT – Yeffeɣ-d uyalas aɣelnaw amezwaru s tutlayt tamaziɣt s uzwel n « Tiɣremt » ass n usiḍyas (ssebt) 22 Fuṛaṛ, d ass ay d-yeɣlin d umulli amezwaru n Umussu Aɣerman n 2019 d usteɛṛef, sɣur uselway n tegduda, s uzemz-a d ass aɣelnaw n tegmat d tdukli gar uɣref d tredsa-nnes i lmend n tugdut.

Published in LEZZAYER

Afrag asenzikan amaynu deg Blad Lḥedba

Asinas, 01 Tubeṛ 2019 12:14

TIBEST – Yeqbel umatu amatu n Useqqamu Unnig i Timmuzɣa, Si El Hachemi Assad, ass n uynas (letniyen), asenfar aɣelnaw n ussebded n ufrag asenzikan deg usmel n Blad Lḥedba, deg tɣiwant n Bir Lɛater (120 n yikilumitren deg unẓul-agmuḍan n Tibest).

Published in IDLES