Menu principal

Menu principal

Waregla: « Arra-k d arra-k » d tarmit tamezwarut i yirir n wazal i yidles d tgemmi tadigant s usaru

Yeffeɣ-d ass n : Akras, 23 Ctembeṛ 2020 11:49   Ɣran-t : 1 n tikkal
Waregla: « Arra-k d arra-k » d tarmit tamezwarut i yirir n wazal i yidles d tgemmi tadigant s usaru

WAREGLA – Seg melmi kan ay d-fuken abran n usaru n « Arra-k d arra-k » (memmi-k d memmi-k s tentala tamaziɣt n Waregla) yernu s waya ara t-id-farsen akken ad d-iɛeddi deg tezwara n useggas ay d-yetteddun, ɣef wakken ay d-yenna unemhal atwilan n ufares-a asliẓran.

D tikkelt tamezwarut aydeg ara d-farsen afetraw ɣef tgemmi tangant d trangant tadigant. Asaru-a yettaṭṭaf 90 n tmikin yernu gan-t-id s tsenfelt tamaziɣt n Waregla, tin yettwassnen s yisem n tgergrant. Taṣekka-a tessawal-d ɣef wazal n 30 n yinaẓuren idiganen yernu tesskanay-d insayen n tmetti tawareglit deg yiseggasen n 1980 d 1990 n teswatut yezrin d tmeddurt n yal as deg temdint-a, ɣef wakken ay d-yenna Mohamed-Ali Mahdjar.

Asaru-a d win daɣ yeɣsen ad d-yerr azal i tgemmi tangant d trangant n temdint taqburt n Waregla, yernu d win aydeg ttwattren yimsenziken, imsenmettiyen d wid yessnen timucuha s tgargrent, am wakken ay d-yewwi daɣ awal ɣef wawalen iqburen ay qrib ad negren deg tsenfelt-a, ɣef wakken ay d-yessegza Mohamed-Ali Mahdjar.

Ssurrten-d asaru-a deg yiɣrem n Waregla, deg tallunin-nnes n uɛbad d tallunin-nnes tidelsanin, deg tmesgidiwin, zzawyat, timṛaḥin, tizenqatin d wurtan n tezdayin, yernu yessken-d usaru-a irmuden ikerrazanen insayanen, isaduren, imedruzen, igaluzen d usewwi ansayan n Waregla, ɣef wakken ay d-ixebber Mass Mahdjar.

Imasayen n ufares-a ɣsen ad d-rren azal i tgemmi tadelsant taqburt n Waregla am wakken ay ɣsen ad semlen taẓuri n tegsarut deg temnaḍt.

Taṣekka-a taẓurant ad tt-id-farsen s usemyuddes d tiddukliwin n yiɣrem aqbur n Waregla ddaw leɛnaya n tmehla tadigant n yidles d udraw n mennaw n tsuda tidiganin.

 

Last modified on Akras, 23 Ctembeṛ 2020 12:16
Waregla: « Arra-k d arra-k » d tarmit tamezwarut i yirir n wazal i yidles d tgemmi tadigant s usaru
  Yeffeɣ-d ass n : Akras, 23 Ctembeṛ 2020 11:49     Taggayt : IDLES     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu