Menu principal

Menu principal

LEZZAYER TAMANEƔT – Ttwawekkdent-d kuẓet n tmaḍ mraw tẓa (419) n tejṛa timaynutin n unfadad bu uqacuc, am wakken ay jjin 306 n yimuḍinen yernu mmuten 12 deg 24 n yisragen ineggura deg Lezzayer, ɣef wakken ay d-yenna, ass n usinas deg Lezzayer Tamaneɣt, umutlay n Tseqqimt Tussnant n Uḍfar n Umhaz n Tkaɣreft n Unfafad bu Uqacuc, Aduktur Djamel Fourar.

Published in LEZZAYER

LEZZAYER TAMANEƔT – 442 n tejṛa timaynutin n unfafad bu uqacuc ay d-yettwawekkden, am wakken ay d-kelsen 330 n tujjyiwin d 9 n tmettanin deg 24 n yisragen ineggura deg Lezzayer, ɣef wakken ay d-yenna, ass n uynas deg Lezzayer Tamaneɣt, umutlay n Tseqqimt Tussnant n Uḍfar n Umhaz n Tkaɣreft n Unfafad bu Uqacuc, Aduktur Djamel Fourar.

Published in LEZZAYER

LEZZAYER TAMANEƔT – Aɣlif n yidles d tẓuriwin yessefray ad yessuddes tuttuyt d tuhlist n Tmesrit Tagraɣlant n Udlis n Lezzayer yernu ad yeg aya i lmend n uḥezzeb mgal uzraɛ n unfafad bu uqacuc, ɣef wakken ay d-yenna unemhal n tnarit n udlis, Djamel Foughali, i Tnegga n Yisalan n Lezzayer.

Published in IDLES

CCAHED LḤAFEḌ - Yenna-d tneɣlaft tawnirit n tdawsa tanagdudt, Kheira Bulahi, ass n ukwas, dakken agezdu-nnes « ur d-yeklis ula d yiwet n tejṛut d-yettwawekkden » n unfafad bu uqacuc deg yigruren n yizrazaɣen iwniriyen d wasunen yettwaslellin n Tniri Tutrimt.

Published in AMAḌAL

LEZZAYER TAMANEƔT – Nnand yimeẓla n uneɣlaf amenzu, ass n ukwas, deg yiwen n ulɣu, dakken ad d-tili, imalas ay d-yetteddun, temhelt tamaynut n usuɣal n Yizzayriyen iweḥlen deg uzɣar ɣef lǧal n uzraɛ n unfafad bu uqacuc, yernu ad tettunefk tuzwirt i « twaculin iweḥlen », « imdanen ay yeddan akken ad dawin » neɣ « imezrawen-nneɣ yellan deg uzɣar ».

Published in LEZZAYER

LEZZAYER TAMANEƔT – Asekmen amuran deg uxxam ay ɣetsen ad t-id-ḥettmen yiduba inagduden i lmend n usebded n unfafad bu uqacuc, sɣezfen-as tallit-nnes s 10 n wussan deg 29 n twilayin n tmurt, ɣef wakken ay d-yenna, ass n ukwas, yiwen n ulɣu n yimeẓla n uneɣlaf amenzu, yernu d wa ay d aḍris-nnes ummid:

Published in LEZZAYER

LEZZAYER TAMANEƔT – Lezzayer tesɛa akettur n ufares n 400.000 n tgelmusin tigfusanin deg wass yernu semmuset n teṛmisin ay d-yelhan s waya, ɣef wakken ay d-yenna, ass n usinas, uɣlif n temguri tawesfart deg yiwen n ulɣu.

LEZZAYER TAMANEƔT – Yenna-d uneɣlaf n ulmud imineg, Abdelbaki Benziane, ass n usinas deg Lezzayer Tamaneɣt, dakken ad d-yeqqel ulmud asdawan « s ufara » ɣef leḥsab n tlemsiwin n yal aɣsur asdawan yernu s uqader « umqit » n wakaten n uḥezzeb ay d-tḥettem tegnit tadawsant ɣef lǧal n uzraɛ n tkaɣreft n unfafad bu uqacuc amaynu.

Published in LEZZAYER

LEZZAYER TAMANEƔT – Iweṣṣa uneɣlaf n tnezzut, Kamel Rezig, inemhalen imnaḍanen n tnezzut akken ad ḍemnen asigeẓ n yifarisen n llsas i 29-nni n twilayin ay terza temsalt n ugdal n uzlay ay d-yellan ɣef lǧal n umennuɣ mgal unfafad bu uqacuc, ɣef wakken ay d-yenna, ass n usiḍyas, yiwen n ulɣu n uɣlif n tnezzut.

Published in TADAMSA

LEZZAYER TAMANEƔT – Yesselwi uselway n tegduda, Abdelmadjid Tebboune, ass n ukwas, tiɣimit n umahil i usekyed n tegnit tadwsant n tmurt ɣef lǧal n tmerniwt n tejṛa n unfafad bu uqacuc deg mennaw n twilayin, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n tselwit.

Published in LEZZAYER