Menu principal

Menu principal

Tabanka n tafest d taneḍmant n tɣellist tanuččit tunzigt

Yeffeɣ-d ass n : Asinas, 16 Ɣuct 2022 14:23   Ɣran-t : 50 n tikkal
Tabanka n tafest d taneḍmant n tɣellist tanuččit tunzigt

ZZAYER TAMANEƔT – Tabanka n tafest, ay yeẓẓunẓa melmi kan uneɣlaf amenzu, d tin ara yesdusen aḥraz n tgemmi tajinant takerrazant taɣelnawt, yernu tella-d d taḍmant n tɣellist d tnaya tanuččit n tmurt, ɣef wakken ay d-iwekked, ass n uynas i Tnegga n Yisalan n Zzayer, yiwen n umuzay deg tesnatwilt tasnudrant d tdawsa.

« Tabanka-a n tafest d tin ay tesri tmurt akken ad teḍmen tinnuzga n unagraw-nneɣ akerrazan d tɣellist-nneɣ tanuččit, yernu tuɣdaḍt-nnes tagejdant d aḥraz d wammad n tgemmi tajinant takerrazant d umesten-nnes seg usqerṣen asnudran d usured n ufares akerrazan ay d-yettḥettim usmaḍel », ɣef wakken ay d-yessegza Uduktur Mourad Belkhelfa, d apṛufisur deg Tesdawit n Tussniwin d Tesnatwilt n Houari Boumediene n Bab Zzewwaṛ.

I lmend n waya, yenna-d Uduktur Belkhelfa dakken yessefk ad yettwasdus tbanka-a s wammasen n unadi deg temnaḍin yemgerraden n tmurt ddaw tmaḍirt n uɣlif n ulmud imineg d unadi ussnan d uɣlif n tkerrazt d usnegmu awmazir.

Ammasen-a yessefk « ad sɛun tiɣerɣert n unadi deg tesnudert taxeclawant » i unadi ɣef yijinen n tlemsin d uklas-nsen ɣer UNESCO i umesten-nsen seg usqerṣen asnudran, ɣef wakken ay d-yerna.

Seg yidis niḍen, yenna-d dakken ammasen-a yessefk ad d-lhun s tukci n wazal n tlemsin-a s uselhu n tyafut-nsent d usdusu n uzbu-nsent i waṭṭanen d unezwu imiɣef.

Ɣef leḥsab n uselmad-a amnadi, yessefk ad tettwasselhu tmussni n tenḍa tasnudrant takerrazant, yernu yessefk ad tettwaḥrez am wkaken ay yessefk ad tettwamed.

 

Tabanka n tafest d taneḍmant n tɣellist tanuččit tunzigt
  Yeffeɣ-d ass n : Asinas, 16 Ɣuct 2022 14:23     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 50 n tikkal   Bḍu