Menu principal

Menu principal

Agraw Aɣerfan Aɣelnaw: Tiɣimit Tačuṛant Ass n Ukwas i Tuttriwin Tinimiyin

Yeffeɣ-d ass n : Akwas, 17 Fuṛaṛ 2022 12:27   Ɣran-t : 12 n tikkal
Agraw Aɣerfan Aɣelnaw: Tiɣimit Tačuṛant Ass n Ukwas i Tuttriwin Tinimiyin

ZZAYER TAMANEƔT – Ad yeg Ugraw Aɣerfan Aɣelnaw, ass n ukwas, tiɣimit tačuṛant i tuttriwin tinimiyin ara yettunefken i semmus (5) n yineɣlafen, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n texxamt-a n umni.

« Kuẓet n tuttriwin ad ttunefkent i uneɣlaf n ugensu, tinbaziyin tidiganin d useqɛed n ugelluy, kraḍt i uneɣlaf n ulmud imineg d unadi ussnan, snat i uneɣlaf n yidles d tẓuriwin, kraḍt i uneɣlaf n tkerrazt d usnegmu awmazir d kraḍt i uneɣlaf n yimahilen inagduden », ɣef wakken ay d-yenna uɣbalu-a.

 

Last modified on Asimwas, 18 Fuṛaṛ 2022 15:12
Agraw Aɣerfan Aɣelnaw: Tiɣimit Tačuṛant Ass n Ukwas i Tuttriwin Tinimiyin
  Yeffeɣ-d ass n : Akwas, 17 Fuṛaṛ 2022 12:27     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 12 n tikkal   Bḍu