Print this page

Timlilit n unabaḍ: Asekyed n tanaḍin tislekmanin yerzan mennaw n yigzumen

Yeffeɣ-d ass n : Akwas, 27 Yennayer 2022 12:52   Ɣran-t : 9 n tikkal
  • Bḍu
Timlilit n unabaḍ: Asekyed n tanaḍin tislekmanin yerzan mennaw n yigzumen

ZZAYER TAMANEƔT – Ttwaskeydent, deg temlilit n unabaḍ ay yesselwi, ass n ukras, uneɣlaf amenzu, aneɣlaf n tedrimt, Mass Aimene Benabderrahmane s usarag n teẓrit, kra n tanaḍin tislekmanin yerzan mennaw n yigzumen.

Deg tɣult n temguri, smenden-d asenfar n tanaḍt taslekmant ara yesneflen yernu ad tessmed tanaḍt taslekmant 20-312 n 15 Wamber 2020 yerzan tiwtilin d yiskaren n tukci n usireg n usedwen n yizraren d yisgulaf n ufares yettwaṣeggmen deg ukatar n yirmuden n ufares n yifarisen d yimeẓla. Isenwiyen ay d-yettwarnan ɣer tanaḍt-a iswi-nsen d asifses n usedwen n yizraren d yisgulaf-a.

Deg tɣult n yimahilen inagduden, gan-d aneskin ɣef sin n yisenfaren n tanaḍin tislekmanin yerzan tasguri n tenfa tanagdudt n temhal-a:

- Timeṣkiwt n yinifif deg udeg anda ay yemlal Ubrid Aɣelnaw Wis 8, Abrid Aɣelnaw Wis 61 d Ubrid Aɣelnaw Wis 59 deg tɣiwant n Kalitus.

- Asisleg n Ubrid n Twilayt 133 s teɣzef n 6,5 n yikilumitren, d tigezmi yellan gar ubrid n twilayt 142 d ubrid n twilayt 233, am wakken ara yilint snat n tleggiyin deg tgezmi-a.

Deg tɣult n umahil, asemres d tɣellist tanmettit, smenden-d yiwen n usenfar n tanaḍt taslekmant ara yesneflen yernu ad yessmed tanaḍt taslekmant 15-289 n 14 Wamber 2015 yerzan taɣellist tanmettit n yimdanen war talawit ay yettgen irmuden i yiman-nsen. Asenfar-a n tanaḍt yella-d deg ukatar n tsemmeskal n tɣellist tanmettit i usifses n tsekkirin n usefrek n unagraw n tɣellist tanmettit n wid yettmahalen war talawit.

Deg tɣult n tmerrit d tenḍi, yessemned-d uneɣlaf n tmerrit d tenḍi yiwen n uneskin ɣef uzeddi n yiwet n tnegga ara yilin d takwat tayiwnant i lmend n usefrek n tferka tamerrant d tmunit n yisenfaren n usefti deg tɣult n tmerrit.

 

Last modified on Akwas, 27 Yennayer 2022 20:35
Timlilit n unabaḍ: Asekyed n tanaḍin tislekmanin yerzan mennaw n yigzumen
  Yeffeɣ-d ass n : Akwas, 27 Yennayer 2022 12:52     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu