Print this page

Yesseḥbes Tebboune seg twuriyin-is aneɣlaf n Tnazent akked Tiliɣwalt

Yeffeɣ-d ass n : Akras, 28 Yebrir 2021 14:42   Ɣran-t : 16 n tikkal
  • Bḍu
Yesseḥbes Tebboune seg twuriyin-is aneɣlaf n Tnazent akked Tiliɣwalt

LEZZAYER  TAMANEƔT – Aselway n Tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, yesseḥbes, ass n usinas (ttlata), seg twuriyin-is aneɣlaf n Tnazent akked Tiliɣwalt, Brahim Boumzar, i d-yenna yiwen n ulɣu n yimeẓla n uneɣlaf Amenzu.

« Aselway n Tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, yesseḥbes, seg wass-a d afella, seg twuriyin-is Mass Brahim Boumzar, aneɣlaf n Tnazent akked Tiliɣwalt », i d-yesseddi ulɣu.

« Yefka i Mass Sid-Ahmed Ferroukhi, aneɣlaf n Ugmar akked Ufares n yiselman akken ad yeṭṭef seg leɛḍil amḍiq n uneɣlaf n Tnazent akked Tiliɣwalt », i yerna yenna-d uɣbalu-nni.

Yesseḥbes Tebboune seg twuriyin-is aneɣlaf n Tnazent akked Tiliɣwalt
  Yeffeɣ-d ass n : Akras, 28 Yebrir 2021 14:42     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 16 n tikkal   Bḍu