Menu principal

Menu principal

Asekyed n yisenfal yerzan tiskarin n usenzi n yimseddayen imaynuten

Yeffeɣ-d ass n : Akwas, 15 Yebrir 2021 13:01   Ɣran-t : 21 n tikkal
Asekyed n yisenfal yerzan tiskarin n usenzi n yimseddayen imaynuten

LEZZAYER TAMANEƔT – Yessekyed unabaḍ, deg temlilit n wass n ukras ay yesselwi uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, yiwen n usenfar n tanaḍt taslekmant yessenfalen yernu yessmaday tanaḍt taslekmant uṭṭun 20-227 n 19 Ɣuct 2020 ara d-isebḍen tiwtilin d teskarin n usenzi n yimseddayen imaynuten.

Ɣef leḥsab n ulɣu n yimeẓla n uneɣlaf amenzu, asenfar-a n uḍris, ay d-yessemned n uneɣlaf n temguri, d win aydeg d-llan yisenfal i usifses d usgurmet n tewtilin n tittwafrent ara ireẓmen abrid i unmezgi d tiffrawent.

Dima deg temlilit-a, yessekyed unabaḍ daɣ asenfar n tanaḍt taslekmant yessenfalen yernu yessmad tanaḍt taslekmant 20-312 n 15 Wamber 2020 yerzan tiwtilin d teskarin n tukci n yisirgen n usedwen n yizraren d yisgulaf yettwaṣeggmen deg ukatar n ufares n yifarisen d yimeẓla.

Isenfal-a rzan amek ara ttunefken yisirgen n usedwen n yizraren d yisgulaf yettwaṣeggmen deg ukatar n yirmuden n ufares n yifarisen d yimeẓla yernu iswi-nnes d asifses n tsekkirt n tukci n usireg i lmend n waya i lfayda n yimsemhal idamsanen. Asenfar-a n tanaḍt d win ay d-yessadfen kra n wakaten i umesten n tdamsa taɣelnawt d usifses n tewtilin n tittwafrent ara ireẓmen tawwurt i unmezgi d tiffrawent, ɣef wakken ay d-yenna uɣbalu-a.

Seg yidis niḍen, ɣetsen daɣ ad yettunefk uzref i waǧaw n yisgulaf ikerrazanen yettwaṣeggmen, ɣef wakken ay d-yerna ulɣu-a.

 

Asekyed n yisenfal yerzan tiskarin n usenzi n yimseddayen imaynuten
  Yeffeɣ-d ass n : Akwas, 15 Yebrir 2021 13:01     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 21 n tikkal   Bḍu