Menu principal

Menu principal

Timlilit n unabaḍ: Asekyed n 8 n yisenfaren n tanaḍin tislekmanin

Yeffeɣ-d ass n : Akwas, 15 Yebrir 2021 12:24   Ɣran-t : 32 n tikkal
Timlilit n unabaḍ: Asekyed n 8 n yisenfaren n tanaḍin tislekmanin

LEZZAYER TAMANEƔT – Tam (8) n yisenfaren n tanaḍin tislekmanin ay yessekyed unabaḍ deg temlilit-nnes n wass n ukras ay d-yellan ddaw tselwit n uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, yernu wi d isenfaren yerzan igzumen n ulmud imineg, asileɣ amsadur, tanazent, tamguri d temguri tawesfart, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n yimeẓla n uneɣlaf amenzu.

Yesla unabaḍ i uneskin ay d-yessemned uneɣlaf n ulmud imineg ɣef sin n yisenfaren n tanaḍin tislekmanin yerzan aseɣnew n sin n yiɣerbazen iɣelnawen imingen, yiwen d aɣerbaz n tusnakt, ma d wayeḍ d aɣerbaz n taɣist tagemdant.

Anabaḍ yesla daɣ i uneskin n uneɣlaf n usileɣ amsadur yerzan asenfar n tanaḍt taslekmant ara d-isebḍen tiskarin n umuzel n Tseqqimt s ddemma n usemsuɣal i uferru n yimyenkafen yerzan agatu n uselmed.

Yerna yesla unabaḍ i uneskin ay d-yessemned uneɣlaf n tnazent ɣef usenfar n tanaḍt taslekmant ara d-isebḍen tallayt tadrimant ara ixelleṣ umessis n yimeẓla n uselken aliktṛunan.

Yesla unabaḍ i uneskin niḍen ay d-yessemned uneɣlaf n tnazent ɣef usenfar n tanaḍt taslekmant yerzan tiwtilin d teskarin n usnas n tittwawit n wuṭṭunen n usawal aziraz.

Yessfled unabaḍ i uneskin ay d-yessemned uneɣlaf n temguri yerzan sin n yisenfaren islekmanen. Amezwaru deg-sen d win ara yesneflen yernu ad yessmed tanaḍt taslekmant uṭṭun 20-227 n 19 Ɣuct 2020 ara d-isebḍen tiwtilin d teskarin ara inebḍen asenzi n yimseddayen imaynuten. Asenfar wis sin ad yessenfel yernu ad yessmed tanaḍt taslekmant uṭṭun 20-312 n 15 Wamber 2020 yerzan tiwtilin d teskarin n tukci n usireg n usedwen n yizraren n yisgulaf n ufares yettwaṣeggmen deg ukatar n ufares n yifarisen d yimeẓla.

Yesla-d daɣ unabaḍ i uneskin ay d-yessemned uneɣlaf n temguri tawesfart yerzan asenfar n tanaḍt taslekmant yessenfalen yernu yessmad tanaḍt taslekmant uṭṭun 20-109 n 5 Mayu 2020 yerzan akaten isurfanen i lmend n usifses n usigeẓ n wulzuz aɣelnaw s yifarisen iwesfaren, imetwiyen d yisgulaf isnajyanen n ukcaf n unfafad bu uqacuc (aḍḍan n Covid-19).

Anabaḍ yerna yessefled i uneskin ay d-tessemned tneɣlaft n yidles ɣef yisemtar ay d-yefrurin seg Unmager n Tdamsa Tadelsant ay d-yellan gar 3 d 5 Yebrir.

 

Timlilit n unabaḍ: Asekyed n 8 n yisenfaren n tanaḍin tislekmanin
  Yeffeɣ-d ass n : Akwas, 15 Yebrir 2021 12:24     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 32 n tikkal   Bḍu