Menu principal

Menu principal

Yermes Uselway Tebboune iɣellaten n kraḍ n yikabaren n tsertit

Yeffeɣ-d ass n : Asinas, 23 Meɣres 2021 22:03   Ɣran-t : 1 n tikkal
Yermes Uselway Tebboune iɣellaten n kraḍ n yikabaren n tsertit

LEZZAYER  TAMANEƔT - Aselway n Tegduda, Abdelmadjid Tebboune, yermes ass n usinas (ttlata) deg Lezzayer tamaneɣt, kraḍ n yiɣellaten n yikabaren n tsertit deg ukatar n umciwer-is akked yimasayen n yikabaren n tsertit, i d-yenna yiwen n ulɣu n Tselwit n Tegduda.

« Aselway n Tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, yermes ass n usinas (ttlata) deg tesɣimt n Tselwit n Tegduda Amaray amatu n Umussu Ennahda, Yazid Benaïcha, Amaray amatu n ukabar El-Karama, Mohamed Daoui, akked uselway n Tirni taɣelnawt Tazzayrit (FNA), Moussa Touati, aya, deg ukatar n umciwer n Uselway n Tebboune i yectel akked wid yessedduyen ikabaren n tsertit », i neɣra deg ulɣu.

Yermes Uselway Tebboune iɣellaten n kraḍ n yikabaren n tsertit
  Yeffeɣ-d ass n : Asinas, 23 Meɣres 2021 22:03     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu