Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- تالغوغا ن لزاير إفازن ن تشيرفوست (إرڨازن) اذ أسد ؤغالن ييزرفان ييس آس ن ؤسيناس (تلاثا) س تيلين ن تمزيزلت تامزواروت ن تفسانين، آرا ذ يضرون ذڨ تقوبث ن ؤسيرا ؤلومبي ن لزاير تامانغت، 15 ن وايورن سڨ تبا تمزيزلت إي لمند ن واضان ن ؤنفافاد بو تسمرت (كوفيد-19).

نشر في أدّال

تونس- ترنا تغلامث تاغلناوت تامثيلت نس تاتونسيث س 2 غر 0 ذڨ تمليليث تاميدوانت ن ؤسوجذ ايد يلان آس ن ؤسيمواس ذڨ ونارير ن رادس (تونس)، تيمليليث آ تلاد ذڨ ؤكاتار ن ؤسوجذ إي واس ويس سين ن توزيا ن تفاسانين ن قبوشت ن ؤماضال ن 2022.

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- آنغلاف آمنزو، عبد العزيز جراد، آس ن وكراس (لاربعا) ذي لزاير تامانغت، إي تريريث ن وادال آسذاوان إمي ذ نتا إي "تاحرازت ن ولغان"، إي ؤسيلغ ن ييلغوغن ن لزاير.

نشر في أدّال

تيزي وزو: تاغلامت ن JSK تطف تاقاشوشت ن تڨراوت ن تشيرضارت، س تمرنيت ييس ن ييزامبين ن NAPSA  ستار س ؤڨموض ن 2 غر 1، آحريش آمزوارو س 1 غر 0، ذڨ ييوث ن تمليليث إي يورارن آس لاربعا تامديث ذڨ ونرار ن 1 ومبر ن تيزي وزو، إي لمند ن واس ويس 6 آنڨارو.

نشر في أدّال

لژاير ثمناغث– شرف الدين عمارة, يتوافرنن اس ن وكواس ذ اسلواي ن ثفيديڕاليث ثازيريث ن ثشيرضارث, يموقن اكن اذ د يبذو « ثيسمسكال ذ تيلقايانين » إيلمند نوسثرر ن وادال اكي ذ وسلهو نوملازمار ينس, ام واكن ايد يوكذ ذاكن نتا ذ تغلامت ينس اذ د لهون س توغذاضث اكي س ودراو ن واك إيمڨيين اي ترزا تمسالت.

نشر في أدّال

لقاهرة- آذ إلينت تسقار ن تفكوزت تاڨارانت ن تمغونت ن ييلغوغن آكذ تقبوشت ن كونفيديراليث آس ن ؤسيمواس (لجمعة) 30 برير ذڨ لقاهرة، ئيد تنا تكونفيديراليث تافريقيث ن تشيرضارت آس ن ؤسيناس (تلاثا).

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- تاغلامت ن وفاق سطيف، ذ ييون سڨ ڨار ييقوسيسن إزايرين يتكان ذڨ تقبوشت ن تكونفيديراليث تافريقيث ن تشيرضارت، ترنا ن إنيمبا س ؤڨموض ن 3 غر 0 ذڨ تمليليث إي يورارن آس ن ؤساماس (لحد) تامديث، ذڨ ونرار ن 8 مايو 1945، إي لمند ن واس ويس كوز ن تاكايت ن تكموست، تاڨراوت أ.

نشر في أدّال

لژاير ثمناغث – اسلغماي اغلناو جمال بلماضي يولسد إي وادود ينس « اراوسان » اك ذ « ووغذيم » دڨ واين يقنن اك ار وڨراو اماثو افرانان إيد يتدون ن ثفيديراليث ثازايريث ن ثشيرضارث, ارا د يضرون اس ن 15 يبرير دڨ لزاير ثمناغث, سبا إي د يفكا, يناد ذاكن اك ادوذ ينس اكن يبغو ييلي « يزمر اذ يضور ثاغلامت ثاغلناوت ».

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- آنغلاف ن تذريمت آكذ وادالن، سيد علي خالدي يسيڨا، آس ن ؤسيناس (تلاثا) ذڨ تزقا ن ييساراڨن ن تمسوكت تآلومبيث محمد بوضياف (لزاير)، تافوڨلا ن ؤسفوڨل ن ؤمولي ويس 8 ن "واس آڨراغلان ن وادال إي ذڨ ؤسنفلي آكذ تلويث".

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- تناد تغلاث ن توغداضت ن ورارن ؤلامبين ن 2020 ن طوكيو، حسيبة بولمرقة، آس ن ويناس ذڨ لزاير تامانغت، داكن تاسوذث نس تسوجذد آك أماكن يسفكان، آما ذ إلوجستين نغ ذ إذريمانن، إي وضمان ن ؤسوجذ يلهان ن ينادالن إزايرين إعدان نغ أييزمرن أذع دين غر ؤسيهار ؤلامبي أيد يتدون.

نشر في أدّال
Banniere interieur Article