Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- تاكونفيديراليت تافريقث نتشيرضارت تسوك أسافو إي لزاير مي توكل أكن أذ تسودس تازريڨت أيد يتدون ن تلغوغا ن تفريقث ن ييغلانن ن 2022 أيوخرن غر 2023 ذفير ما تلا ذ تڨارانت ن تزريڨت تيس 6 1ىس ن ؤساماس تامديث ذڨ ؤنارير ن ياوندي (لكاميرون)، غف واكن أيد تخبر تفيديراليت تازايريت ن تشيرضارت آس ن ويناس.
لزاير تامانغت- تتواڨي تيمازورت ن ؤسلواي نتفيديراليت تازايريت ن تشيرضارت، خير الدين زطشي، إي تفرانين ن ؤسقامو ن تفيديراليت تاڨراغلانت ن تشيرضارت، غف واكن أيد يخبر ييون ن ؤغبالو يتواسارڨن تنڨا ن يسالن ن لزاير آس ت ؤسيناس.
لزاير تامانغت- تصيغر تغلامت تازايريت أدو ن 17 ن يسڨاسن غر لمرحلث أنڨاروت ن تقبوشت ن يواناكن ن تفريقث، زاث تعادل ئيذ ومثيل نس أتونسي س ؤڨموض 1-1 (أحريش أمزوارو 0-0) ذي تمليليث إثنيجملن جارسن آسا لحد ذڨ انار ن 5 جويلية (لزاير)، إي لحساب ن توزيا تيس كراض ذ تنڨاروت س تلغوغا ن تذوكلي ن تفريقث ؤڨافا ن تشيرضارت.

تشيرفوست: تخسر لزاير زاث لبرتغال 19-26

الإثنين, 18 كانون2/يناير 2021 20:29
القاهرة- تسمير تغلامت تاغلناوت تازايريت ن تشيرفوست دور أمنزو ن تلغوغا ؤماضال 2021 س تخسارت زاث ن تمثيلت نس ابرتغاليت س ؤڨموض 19-26، ذڨ وحريش أمزوارو (9-14) آسا لثنين ذي توزيا تيس كراض ن تڨراوت ويس ستة.
القاهرة- تربح تاغلامت تاغلناوت ن لزاير ن تشيرفوست أمثيلت نس أمروكيت س ؤڨموض 24-23، احريش أمزوارو (8-15) ذڨ ورزام ن تمليليين ن تڨراوت نيس ستة، ن تلغوغا ؤماضال ن تشيرفوست تيس 27 ن يرڨازن ذي ثمورث ن مصر 2021.
لزاير تامانغت- تسارام تغلامت تاغلناوت تازايريت ن تشيرفوست أتسيضو إمليت نس امروكيت ذڨ ورازم ن دور أمزوارو ن تلغوغا ؤماضال آس ن لخميس (18:00) ذي لقاهرة (مصر)، ذ وضمان ن تكارضا غر نوبث أڨجدانت ذي تزريڨت تيس 27.
لزاير تامانغت- تڨا تيلومزا تادالانت ن بلوزداد، أسوريف ذ أمقران ذڨ تمليليت نس مڨال غور ماهيا مي تمحق س 6 غر 0 ذڨ توزيا تينزورت تيس سناث ن تمغونت ن ييلغوغن أيد يلان آس ن ؤسيضياس ذڨ ؤنار ن 5 جويلية ذي لزاير تامانغت.
لزاير تامانغت- أتويير توزايت تيس كراض سڨ تلغوغا ن تمغونت تامزواروت ن تشيرضارت ؤسآن ن 11 ذ 12 جمبر ماني أتويير توزيا تيس كوز ذڨ ووسآن ن 18 ذ 19 ن جمبر، واي غف لحساب ن ماتا ئيد تنا آسا لجمعة تامغونت إمحترفث.
لزاير تامانغت- إڨموضن إمورانن ذ ؤستف أماكوذ إي تيمليليين ن توزيا تيس سناث سي تالغوغا ن تمغونت تامزواروت ن تشيرضارت، آسا سبث:
لزاير تامانغت- ترمس تنغلافت ن يذلس، مليكة بن دودة، آسا لخميس ذي لزاير تامانغت، آسلواي ن تسميلت ن تيرارين إڨراكالين ن وهران 2022، سليم إيلاس إي وسكلس ؤرافق ن تديانت أيا س واهيل أذلسان ؤزيڨ سي شان نس "أذ يرفذ تامدينت أيا غر وسوير وبريذ أذلسان يلهان"، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو وغليف ن يذلس.
Banniere interieur Article