Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسكر ن تينمسال تيثرارين ن تيڨما

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 19 أيار 2020 19:34     تاڨايت : إدلس     غران-ت 4 ن تيكّال
أسكر ن تينمسال تيثرارين ن تيڨما

لزاير تامانغت- تناد تنغلافت ن يذلس مليكة بن دودة أسا لثنين ذي لزاير تامانغت، بلي سكرن و ألفن إي سن ن ييسنفارن إمقران قنن غر تمسالت ن ييڨمي.

ثوكذد تنغلافت ذڨ ؤمدرو ن تغامسا، ثشاواث باش أذ تيني ذيس بلي إعاود إولاد و يبناد وكسل ن تنزروفت ذي لحظيرث أذلسانت ن الاهقار، ذ ؤسكر ذ ؤسڨرتل ن ييموكان إمزرويانان، أكذ ؤشڨر ئيذ يوسين ذڨ ضريس أساضوفان يسڨورن تيڨمي أذلسان تانڨانت ذ تارانڨانت.

أمك إيترني تنا بلي أشڨر ن ؤساضوف 04-98 يقنن غر وحراز ن تراث، ماني أذ يوغال يڨور و يتدو وضريس أيا ئيذ ن ييمضرينن إنڨورا يضران ذي تسرثيث ذ تذلسانت ن تمورث نغ.

أسكر ن تينمسال تيثرارين ن تيڨما
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 19 أيار 2020 19:34     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 4 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article