Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

3639 اي يموثن ذڨ ووڨار ن 25.000 ن ييسهوا ن وبريذ ذڨ 2017 (ثاشراوث)

  يفّغ-د أس ن: أكراس, 24 كانون2/يناير 2018 13:04     تاڨايت : إدلس     غران-ت 4 ن تيكّال

لژاير ثمناغث – 3639 ن يمدانن اي يموثن يرنو جرحن 36.287 ن يمدانن نيضن ذڨ 25.038 ن ييسهوا ن وبريذ ذڨ ؤسڨاس ن 2017, غف واكن ايدثنا, اس ن تلاثا, ثشراوث ن واماس اغلناو نوحزب ذ تغليسث ن يبريذن.

غف لحساب ن 2016, ينقس ومضان ن ييسهوا س 13,23%, ما ذامضان ن يينميتن ينقص س 8,84%. امضان ن ييمجراح ينقص س 17,54%, ذڨ واكوذ ايدڨ, ذڨ 2016, 392 ن يينميتن ايد يلان ذڨ 28.856 ن ييسهوا ن وبريذ, غف لحساب ن تغبالوت اكي.

ينقص ومضان ن تغثاس ن ييسهوا ن وبريذ ذڨ لزاير ذڨ ييسڨاسن اكي إينڨورا غف لجال ن واكاثن ن تغليسث ثابريذانت اي يتوادمن غر ييذيس ن تسكيرين ثوسضيفين ثيقورانين اي يتواضفرن سوقادر نوساضوف اماينو يرزان ايا, ام واكن ايد لانت ذاغ ثحمليوين ن وسحولفو.

 

3639 اي يموثن ذڨ ووڨار ن 25.000 ن ييسهوا ن وبريذ ذڨ 2017 (ثاشراوث)
  يفّغ-د أس ن: أكراس, 24 كانون2/يناير 2018 13:04     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 4 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article