Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تلمسان- أسيرا ن ؤسفرك أكذ واماد ن وايلا أذلسان (OGEBC) ن تلمسان لا تتمهال ييمرا أكن أذ تڨ كرامراو ن تافريوين تيتويلانين إي كفو ن تمزال ن ؤرقع ن ييسميلن إمزرويانن، ئيد ينا آس ن ؤسيناس (تلاثا) ؤنمهال ييس.
لزاير تامانغت- تفغد توتيوث تاعرابث "تكوسنا تازايريت" غف ؤمزروي، تاسرثيث، إذلس، تاسلكا، تيزوريوين، إڨالوزن ذ ييمدروزن إمزوريانن غر تزريڨت ن كالما.
لزاير تامانغت- يسبودا، آس ن ؤساماس، ذڨ تسغيمت ن ؤڨزدو نس، أحمد بلعالم ذ أنمهال ن واماس أغلناو ن ييروسفوسن، غف واكن أيد ينا وغليف ذڨ ييون ن ولغو.
تباثنت- تانغلافت ن يذلس تزوريين، ماس مليكة بن دودة، تاند آس ن ؤساماس (لحد)، مي ترزا غر ؤذڨ أمران أڨمان ن غوفي ذڨ تغيوانت ن غسيرة (93 ن ييكيلوميترن سڨ تمدينت ن تباثنت)، داكن أغليف ييس "أذن مهال إي واكن أذ نس نسلكتا ذڨ أفاراڨ أذلسان".
لزاير تامانغت- يوشاد وغليف ن يذل
لزاير تامانغت- يسلوي ؤنغلاف أمنزو عبد العزيز جراد ييوث ن تفوڨلا ن واس أڨراغلان ن ييمسزڨارن، آس ن ؤسيناس (تلاثا) ذڨ وماس أغلناو ن ييساراڨن ئيذ يزڨان ذڨ لزاير تامانغت، اندا ئيد ينا داكن يسفك أذ سطوفثن ؤسيسن نسن ييمسزڨارن ذڨ واين يرزان أمنوغ مڨال ن ؤستي ن تغاوسيوين تيزورانن أكذ ييروسفوسن.
لزاير تامانغت- يفغد ييون ؤماوال تافرانسيست – تامازيغت يرزان تاسنيرمت ن ؤمزروي إي واكن أذ شارنت كرا ن تكواتين ذڨ تاغولت ن تسنولفاوالت، يزرڨيتد ؤسذوان حبيب الله منصوري.
لزاير تامانغت- ؤشين آسا تلاثا آرازن ن تزريڨت تامزواروت ن "آراز ؤسلواي ن تڨذوذا ن تسكلا ذ توثلايث تامازيغت" يلان توسد ئيذ ؤسفوڨل ذ ؤسدر ؤمولي ن ويس خمسة وعشرين إي وسبدي ن ؤسقامو ؤنيڨ ن تيموزغا.
غرداية- توكذد تنغلافت ن يذلس مليكة بن دودة آسا لثنين سي غرداية، بلي أسيحفظ ذ ؤعاوذ ؤسثرر ن تيڨمي تاذلسانت يخس يلا ن تانڨانت نيغ تارانڨانت، إلاق أذي يلي ذ تامسالت تقن غرنغ آوك أم تيمتي أغاريم.
عينتمشونت- وضن يماهيلن ن تساكلا إشاركن ذي تيمسيزورت واراز ؤسلواي ن تڨذوذا إي تساكلا ذ توثلايث تامازيغت ذي تزريڨت نس تامزواروت غر 106 يماهيلن سكملن جميع تيوتيلين ؤساضوف أذخلاني إي تيمسيزورت، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا آسا تلاثا سي عين تموشنت أنفليس اماتو ؤسقامو ؤنيڨ ن تيموزغا سي لهاشمي عصاد.
Banniere interieur Article