Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا: سكلسن 246 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ 216 ن لحالاث ن شفا ذ 4 ن تمتانين ذي لزاير

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:56     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 87 ن تيكّال
كورونا: سكلسن 246 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ 216 ن لحالاث ن شفا ذ 4 ن تمتانين ذي لزاير

لزاير تامانغت- سجلن 265 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 104.852 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.6 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 4 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 2853 ن لحالاث واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار، يرني يسمكثاد بلي لان 31 ن يموضان ذي لكوما.

يناد ؤموثلاي ؤنصيب ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أسا تلاثا ذڨ ثمليليث ن تغامسا يتواقنن غف تمسالت  ؤسكفل ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، بلي لحالاث يلان شفانت ؤلينت غر 71.343.

غف ؤنڨارو يسمكثاد ؤبروفيسور جمال فورار يقار أنثجنب أمجمل ن يوذان و أنحرز ئيمان نغ ذ تواشولين سڨ واضان أيا.

كورونا: سكلسن 246 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ 216 ن لحالاث ن شفا ذ 4 ن تمتانين ذي لزاير
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:56     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 87 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article