Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أغتاس ؤسمسكل ن تڨزايين مڨال ن ؤنفافاد بو تسمرت "ينفع يرنا إواثا"

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 19 كانون2/يناير 2021 20:40     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 57 ن تيكّال
أغتاس ؤسمسكل ن تڨزايين مڨال ن ؤنفافاد بو تسمرت "ينفع يرنا إواثا"

لزاير تامانغت- أسلواي ن تنڨا تاغلناوت ن تغليست تاذوسانت كمال صنهاجي يناد آس ن ؤيناس (لثنين) ذڨ لزاير تامانغت، داكن أغتاس ن ؤسمسكل ن تڨزايين مڨال ن ؤنفافاد بوتسمرت "ينفع يرنا إواثا"، يرنا يناد داكن تيڨزايين أيا سعانت أك إسمدا ئيد يطافارن "ؤنيمن".

يمسلايد ذڨ تمسوالين ن راديو تافلناوت، ماس صنهاجي يناد داكن "تيمسيزلت تاڨراغلانت ئيد يضران غف وين أرا ذ ياوين تيڨزايين مڨال ن ؤنفافاد بوتسمرت (كوفيد-19) تساوض لزاير أكذ مناو ن تمورا نيضن أكن أذ فرنن أسمسكل ن تڨزايين"، يناد غف وغتاس أيا "ينفع يرنا إواثا أشكو ذ ألال أيوانن إي واكن أذ نقبل إي مازال يزڨا ذ إميهي إي تالسا".

يرنا يناد: "أك تيڨزايين وهانت غر ييون ن يسوي: أفارس م تمڨال – فكا مڨال ن ؤنفافاد بوتسمرت (كوفيد-19)، أمڨارذ يلا كان ذڨ تارايت ن وغرف نسنت، أسمسكل ذڨ تيوين ن تڨزايين مڨال ن ؤنفافاد بوتسمرت (كوفيد-19) ؤلاش ذڨس أميه يغف تذاوسا ن ؤغرمان".

أد نسمكثي داكن أنغلاف ن تغوالت أموثلاي ن ؤنباض عمار بلحيمر إشارد ملمي كان داكن لزاير ترمسد أكولي ن تڨزايت ن مڨال ن وضان ن ؤنفافاد بوتسمرت (كوفيد-19)، ئيد يكان سي تمورث ن شينوا، "سند أذ يكفو وايور ن يناير إذڨ نلا"، يسديد داكن "ؤڨار تاڨزايت تاروسيت، لتتراجو لزاير أذ تيديوض ؤكزلي ن تڨزايت مڨال ن ؤنفافاد بوتسمرت (كوفيد-19) ئيد يكان سڨ تڨذوذا تاغرفانت ن شينوا".

آخر تعديل على السبت, 30 كانون2/يناير 2021 22:34
أغتاس ؤسمسكل ن تڨزايين مڨال ن ؤنفافاد بو تسمرت "ينفع يرنا إواثا"
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 19 كانون2/يناير 2021 20:40     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 57 ن تيكّال   بضو