Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تاذوسا: لزاير ذ موريطانيا مسڨزانت أكذ أذ هيينت تيفركيت ن وبريذ إي ؤنمريڨ

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 19 كانون2/يناير 2021 20:35     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 62 ن تيكّال
تاذوسا: لزاير ذ موريطانيا مسڨزانت أكذ أذ هيينت تيفركيت ن وبريذ إي ؤنمريڨ

نواقشوط: مسڨزان ييمازاين إزايرين ذ يمثيلن نسن إموريطانين ذڨ ييوث ن تمليليث، آس ن ؤيناس ذڨ نواقشوط أذ هيين تيفركيت ت وبريذ إي ؤسكمم م ؤنميرڨ أذاسوان جار سنات ن تمورا.

تيفركيت أيا ن وبريذ يزرا كراض ن يڨلوسن إڨجدانن: أسيلغ، تانسفارت ذ تزراوين إي ؤمنوغ مڨال ييبايورن ذ ؤمسنفال ن ترميتين.

ذڨ ويان يرزان أڨلوس أمزوارو، مسڨزان سين أيا ن يذيسن أكن أذ سجهدن أنميرڨ ذڨ ؤسيلغ أذيسناجيان س وذهال ن وغليف ن تذاوسا إي ييغربازن إموريطانين إمي إي تسعا تارميت ذڨ تغولت أيا لادغا ذڨ ؤسيلغ ن ييمسيلغن.

ذڨ واين يرزان تاسنفارت، إذيس أموريطانس إحتتد غف وذهال ن ييمازاين إزايرين ذڨ ؤڨلوڨن، أسيڨز ن ييسافارن، تيسكيرين ن وآجاو، أزراو ن ولزوزن ذ ؤسفقذ ن ييسافارن.

ذڨ واين يرزان أمنوغ مڨال ييبايورن ذ ؤباضي نسن، مسڨزان ييسوذا إلناون ن تذاوسا تاناڨذوذت ن سنات ن تمورا أيا غف ؤهيي ن واهيل ن ؤناذي ذڨ واين يرزان تاسنادادت ذ ؤمسنفال ن تبغا إي ؤباض ن ييبايورن.

تاذوسا: لزاير ذ موريطانيا مسڨزانت أكذ أذ هيينت تيفركيت ن وبريذ إي ؤنمريڨ
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 19 كانون2/يناير 2021 20:35     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 62 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article