Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سڨ ييسهوا ن قسنطينة آكذ برج باجي مختار، يرناد وين ن تغردايت

  يفّغ-د أس ن: أيناس, 12 تموز/يوليو 2021 08:01     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 3 ن تيكّال
سڨ ييسهوا ن قسنطينة آكذ برج باجي مختار، يرناد وين ن تغردايت

لزاير تامانغت- ؤر ويضن آرا 48 ن ييسراڨن سڨ ييسهوا ئيد يضران ذڨ قسنطينة آكذ برج باجي مختار، ئيد  يڨلان س تمتانت ن 27 ن ييمذانن، ترناد تواغيت نيضن، ذڨ ييض ن واس ؤسيضياس (سبت) آر وين ؤساماس (لحد)، ذڨ وبريذ سڨ ڨار وياض ن وڨزدو ن تغردايت، يڨلاد س تمتانت ن 9 ن يمذانن آكذ  32 نيضن ذ يمجراح، غف واكن ئيد يرس ذڨ تشراوت ن لعضيل ن ييمسوكسن.

ليحالا إذڨ د يضرا ؤسهوو آ ن وبريذ، ئيد يسغلين لحزن، تيكلت نيضن، غف تواشولين تيزايريين، مازال ؤر تنزري آرا تاسويعت آ، تلدي ييوث ن تسستنت ن ييمزلا ن تغليست آكن اذ باننت سباث يساوضن س آيا.

غف واكن ئيد نان ييمزلا ن ومستن اغاريم إي يوزنن غر ذين تيغلامين ييس ن وسكس، تضراد تواغيث آ ذڨ ييض ن واس ن وسيضياس (سبت) آر وين ن وساماس (لحد) ذڨ وازال ن سمومراو (50) ن ييكيلوميترن سڨ تمدينت ن تغردايت، س تسدي ذڨ وحريش ن وبريذ ئيد يرزين غفي يغزر ن مزاب، غف وبريذ اغلناو وطون 1.

يضراد وسهوو أ ن وبريذ ڨار ييون ن وساكال ن ومسني ن ييمسيكلن، يطفن آڨلوس منيعة ار لزاير، آكذ ييون ن وسبابيا ئيد يعبان تيدلاعين.

سڨ ييسهوا ن قسنطينة آكذ برج باجي مختار، يرناد وين ن تغردايت
  يفّغ-د أس ن: أيناس, 12 تموز/يوليو 2021 08:01     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 3 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article