Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسرسي وزرف ذي تيلغا: أوكذ غف لعنايا ؤزيڨت يلان ذي تمناضين ن ؤنزلو

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:57     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 208 ن تيكّال
أسرسي وزرف ذي تيلغا: أوكذ غف لعنايا ؤزيڨت يلان ذي تمناضين ن ؤنزلو

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تغولت أموثلاي ؤنصيب س ييسم ؤناباض عمار بلحيمر، آسا لخميس سي لزاير تامانغت، غف لعنايا ؤزريڨت يلان تزريت تمناضين ؤنزلو ذي تمسالت يقنن غر ؤسرسين وزرف إي ييمزداغن ن تمناضين أيا ذي تالغوت، غر تموغلي ن وسميل نس أحساس ذڨ يذيسن ن تغليست ن تانايت..

غف تواعيث نس إي وسقسيو ن ؤمسلاض ؤسقامو وغلان محمد سالمي غف وزرف ن ييمزداغ ن ؤنزلو ذ ؤسجبي غف ماتا يضران ذي تيديانين يقنن غر شان أغلناو ذ ؤسفايث نسن سي لبث ن تيلزري ذ راديو، إوكذد ماس بلحمير، ذي تغيميث أماتوت ذڨ ؤسقام وغلان تقن غر يسقسيون أنيمي، غف "تنيلا يلهان" يلان يڨور فلاس ؤناباض ذي تمسالت أيا، يلان يسرس ذي ثيط نس إنكنين ن تويلايين ن ؤنزلو وغلان".

يسمكثاد ذي تمسالت أيا بلي أزرف ذي تغولت ؤسيسن ذ نتا " ذ يج سڨ تزويرين ؤناهيل ن ؤناباض" ماني يرني يناد بلي أڨزوم ن تغولت يتدو س لورشاث ن تسمسكلت إرزمن ذ تيشوركا، غر ؤسرسي ذ ؤسغنو ن وزرف أيا، غف وسوير أديڨان ذ ذي تمناضين ن تيلي س ووذم ؤنصيب".

يرني يسعرضد ؤماساي أمزوارو ن وڨزوم ن تغولت ماتا إمسلن ذڨ ؤكاتار أيا، إبيند بلي "تينزدوغين ن تيذوسا تيناڨذوذين ن لبث ن راديو ذ تيلي زري توغال غر 168 ن يسميلن ن لبث فرقن تغف ثمنية ن تويلايين ن ؤنزلو ن تمورث نغ، ذ سخذامتى مڨراذ  ن يناهيلن س لبث ؤمضين ذ تماثلي، غف يذيس ن تزطا ن لمحطاث تيجيواريين يلان غف وسوير ن تويلايين أيا".

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 شباط/فبراير 2021 22:54
أسرسي وزرف ذي تيلغا: أوكذ غف لعنايا ؤزيڨت يلان ذي تمناضين ن ؤنزلو
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:57     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 208 ن تيكّال   بضو