Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – اذ تنرني ثژغل الاما ثوض نغ اذ تك نيڨ 42 ن تفسنيوين, اس نوسيناس (تلاثا) اك ذ وكراس (لاربعا), دڨ ييڨزذا ن ثلماسث اك ذ وڨموض ن تمورث, إيد شار ؤسيرا اغلناو ن ثسناڨناوث دڨ ييون نونقيس ؤزيڨ اسناڨناوان.
ثيزي وزو- قلن إمهندسن ن تسوذوث ن وقارع اتويلانت ن تنزدوغين 1.705 ن تنزدوغين يلان ثشيهنت لعافيث يرغين ذي تويلايث ن تيزي وزو آس ن 9 غشت إعدان، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا آس ن تلاثا، ؤوالي جيلالي دومي.
لژاير ثمناغث – اذ يغلي ؤڨفور, ثيكوال اذ يڨلو س وبروري, اس نوسيناس (تلاثا) اك ذ وكراس (لاربعا), دڨ مناو ن ييڨزذا ن ثمورث, إيد يشار اس نوسيناس (تلاثا), ؤسيرا اغلناو ن ثسناڨناوث دڨ ؤنقيس ينس ؤزيڨ اسناڨناوان.
لزاير تامانغت- يسكر وغليف نوماهيل ذ وسخذم ذ ضمان انميتي، أس ن لحد، سڨ وغرباز ونيڨ ن ضمان انميتي (لزاير تامانغت)، لقافلث ن وثضامن تشور س وجار ن 200 ن لطنان ن لمعاوناث إي لفايدة ن إيا ينضورن سي لعوافي يرغين ذي لغوابي ن ثمورث نغ ذڨ وسان أ إعدان.
لزاير ثامانغث- إوكذد ونغلاف ن تزورت ذ لمناجم، محمد عرقاب، أسا لخميس سي لزاير بلي لزاير توشا ازال ذامقران إي وسرسي "س تغاولا" إي وسنفار ن لخط ن تويو لغاز يسيغرن ثانزرفث، يلان إسوي نس ذ أقان جار ترعقاي ن لغاز انيجيري غر اوروبا س تزطوا ن تويواث ن لغاز إزايرين.
وهران- ثبذو آس ن لحد تماهيلت ن ؤعاوذ وسزدغ ن إيا يتلين ذي لباطيمات رشينت ذي تغيوانت ن وهران، ماني تزرا لمرحلث امزواروت 166 ن تواشولين لانت تيلين ذي 23 ن لباطيمات رشينت قربنت اذ يضونت ذي لمندوبيت ن تغيوانت سيدي البشير (بلاطو زيك) يلان سرحلنثن غر لقطب اعمراني اثرار ذي وادي تليلات.
لزاير تامانغت- اذ زرنت مناو ن تويلايين ن وڨافا ن وغلان لموجث تامقرانت اذ توض نيغ اذ تعدا إي 44 ن تفينيوين، ماني اذ توض غر 46 نيغ 47 ن تفسنيوين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين آسا سبث ذڨ وغميس وزيڨ ن وديوان اغلناو ن تاسناڨناونت.
لزاير تامانغت- ورعاذ ثتكميل لموجث ن وزغال يلان تط مناو ن تويلايين ؤڨافا ن وغلان سڨ واس ن لثنين خاتي ثامديث ن واس ن سبث، ماني اذ عدانت تفسنيوين وزغال 44 ن تفسنينون، زمرنت اذ آوضنت غف وسوير اديڨان 47 ن تفسنيوين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ وغميس ؤزيڨ ئيد يسوفغ آس ن لخميس ؤديوان اغلناو ن تاسناڨناوت.
لزاير تامانغت- سكلسن ييوزلا ن ومستن اغاريم ذي 24 ن يساراڨن إنڨورا، 99 ن لعوافي ن لغلبلث يرغين غف وسوير ن 16 ن تويلايين، واي غف لحساب ن لحصيلث تاثرارت ثوشيهد آسا لاربعا تذبلت تاماتوت ن ومستن اغاريم.
لزاير تامانغت- ثولي لحصيلث ن تمتانين غف تيارا ن لعوافي يرغين ذي لغوابي، آس ن لاربعا، غر 65 ن تمتانين غف وسوير اغلناو سيسن 37 ن يمذانن اغرمانن ذ 28 ن يسرذاسن.
Banniere interieur Article