Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- يوسد ذڨ وغميس ؤزيڨ ن ؤديوان أغلناو وضفار وافلو بلي أذ ئيلين إعجاجن ڨدرن أذ آوضن نيغ أذ سورفن 80 كلم ذي ساعث ذي مناو ن تويلايين وغلان سڨ واس ن لحد.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تغولت أموثلاي ؤنصيب س ييسم ؤناباض عمار بلحيمر، آسا لخميس سي لزاير تامانغت، غف لعنايا ؤزريڨت يلان تزريت تمناضين ؤنزلو ذي تمسالت يقنن غر ؤسرسين وزرف إي ييمزداغن ن تمناضين أيا ذي تالغوت، غر تموغلي ن وسميل نس أحساس ذڨ يذيسن ن تغليست ن تانايت..

إسفوڨلن ن تواشولين ن تمانغت س ينار 2971

الإثنين, 11 كانون2/يناير 2021 20:05
لزاير تامانغت- أذ سدرنت تواشولين ن تمانغت أخف ؤسڨاس ينار س لبعذ نس أذلسان ذ ؤمزرويان أم نتاث أم تواشولين ن جميع ن تمناضين ن لزاير س ؤسدر ن سباير ذ لعوايذ إغرفانين ذڨ وافلو يشور ذ أشهال ذ لفرح.
لزاير تامانغت- يوسد ذڨ وغميس ؤزيڨ ن ؤديوان أغلناو ن وافلو أهڨيث ن يينوزار س واجيان، ئيذ ؤكرا غف وسوير أديڨان، سڨ واماس ن واسا لثنين ذي تويلايين ؤڨافا وغلان.
لزاير تامانغت- يوسد ذڨ اغميس ن ؤديوان أغلناو ن وافلو، أئيلين إنوزار س واجاين ذ ؤكرا سڨ واماس ن واسا سبث ذي تويلايين ن مستغانم ذ معسكر ذ غليزان ذ شلف ذ لبليدة ذ تيارت ذ عين الدفلى ذ لمدية.
لزاير تامانغت- تراجان أهڨيث ن يذفلاون آذشا لجمعة ذي تسوانين ؤڨافا وغلان يلان وضنت نيغ عدانت ذي لعلا نسنت سي 900 غر 1000 متر غف وسوير ن سطح لبحر، ذ أوضنت غر تساونين يلان عالنت سي 700 غر 800 متر، سڨ واس ن سبث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ وغميس وافلو ؤزيڨ ن ؤديوان أغلناو ؤقارع وافلو.

إنوزار عرمن ذي تويلايين ؤلماس ذ ؤمالو وغلان

الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 18:35
لزاير تامانغت- يناد وغميس ؤزيڨ ن ؤديوان أغلناو ن ؤقارع وافلو بلي أذ إلين إنوزار عرمن ذي مناو ن تويلايين ؤلماس ذ ؤمالو وغلان.
لژاير ثمناغق - اذ يسوض واضو إي جهدن, ثيكوال سوزايض ارا يزمرن اذ ياوض ار 90 كم/ساعة (ن ييكيلوميترن إي ؤسراڨ), غف مناو ن ييڨزذا نوثارام اك ذ ثلماسث ن ثمورث سڨ واس نوساماس (لحد) ثامديث ذ افلا, إيد ينا أوسيرا اغلناو ن ثسنيڨناوث دڨ ؤغميس ينس ؤزيڨ اسنيڨناوان.
لزاير تامانغت- سكلسن تزلزلت ن تمورث توض غر 3.0 ن تصدارين ذي سلم ن ريشتر تامديث ن سبث غف ؤساراڨ 22 ذ 43 ن تدقيقين ذي لولايث ن جيجل، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ لغو ؤلمس ؤناذي ذي تسناتويلت ذ لجيوفيزياء
ڨالمة- توسد تحملث ن تازوث ن طماطم ن تمڨوري ذي تويلايت ن ڨالمة ذي تسمهويث أكرازان 2019-2020 ئيذ ن نوابذو ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش، غف واما أڨزوم أيا تبد زاث ذ مڨال واضان س لفضل ن ييغالن يكرازن ذ زمرن أذ سلهون أفارس أيا س ؤسورف ذ واواض غر يمضان عدان إي ييسڨاسن إيعدان.