Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- أد يسوض واضو س تدوسي آس ن ؤسيناس (تلاثا) تيكوال س ؤزياض يرنا أذي يلي وفراد أديڨان ن ييجدي آرا يسيذرن تازمرت ن تموغلي ن ييمذانن، ذڨ مناو ن ييڨزدا ن ؤڨموض أكذ ؤنزلو ن تمورث، ئيد ينا ييون ن ؤنقيص ؤزيڨ أسناڨناوان، يسوفغيتيد آس ن ؤيناس (لثنين) ؤسيرا أغلناو ن تسناڨناوت.
لزاير تامانغت- أد يسوض واضو ؤكريض، تيكوال س ؤزايض، غفمناو ن ييڨزدا ن ؤڨنسو ن تمورث آس ن ؤساماس (لحد)، ئيد ينا آس ن ؤسيضياس 'سبث) ييون ن ؤنقيص ؤزيڨ آسناڨناوان ئيد يسوفغ ؤسيرا أغلناو ن تسناڨناوت.
لزاير تامانغت- تناد ترميست ن ييزيريڨن إڨناون إزايرين، آسا تلاثا ذڨ ولغو نس، غف ورواي ذڨ وافوڨن إذخلاين سي غر ييسافاڨن ن تمدينين ن ؤنزلو ن تمورث غف سبث ن تواغيت ن لحال ن ذيري.
لزاير تامانغت- يوسد ذڨ وغميس وافلو ؤزيڨ سغر ؤديوان أغلناو ن وقراع وافلو بلي أذ إلين إعجاجن قوان ذي تويلايين ن ؤنزلو ن تمورث نغ سي تزوارا ن تنزايت ن واذشا لثنين.
لزاير تامانغت- يوسد ذڨ وغميس ؤزيڨ ن ييمزلا ن ؤديوان أغلناو ن ؤقارع ذ وضفار ن وافلو بلي أذ ئيلين إعجاجن ڨدرن سي تزوارا ن ؤلماس ن وآسا سبث غر واذشا احد ذي مناو ن تويلايين ن وغلان.
جيجل- تازالن إمسمهالن ذڨ ؤفارس ن زيث ؤزمور ذي تويلايت ن جيجل غر ؤسثرر وبريذ ن تيزوما ؤفارس غف يسوي ن ؤسيلي ؤفارس يلان يتواسن أوليث ذي تسمهويث ن ؤنڨي ذ تيزوما (2019 – 2020)، س ؤكتامور يوض غر ؤجار ن 50 % س لمقارنث ئيذ ن تسمهويث ؤنڨي يرزين.
لزاير تامانغت- يسغرت وغميس ؤزيڨ ن ييمزلا ؤديوان أغلناو ؤقارع وافلو، آسا لثنين، بلي أذ إيلين إعجاجن قوان ذي تويلايين ن ؤنزلو ؤمالو ذ ؤڨافا سامر طول ن وآسا.
لزاير تامانغت- أذ يغلي ؤڨفور تيكوال س ؤزايض ذڨ مناو ن ييڨزدا ن تلماست أكذ ؤڨموض ن تمورت ذڨ وآس ن ؤسآماس (لحد) ذ آفلا، غف واكن ئيد ينا ؤنقيس ؤنزيڨ ن تسناڨوات ئيد يسفوغ آس ؤسيضياس 'سبث)، ؤسيرا أغلناو ن تسناڨناوت.
لزاير تامانغت- يوسد ذڨ وغميس ؤزيڨ ن ؤديوان أغلناو وضفار وافلو بلي أذ ئيلين إعجاجن ڨدرن أذ آوضن نيغ أذ سورفن 80 كلم ذي ساعث ذي مناو ن تويلايين وغلان سڨ واس ن لحد.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تغولت أموثلاي ؤنصيب س ييسم ؤناباض عمار بلحيمر، آسا لخميس سي لزاير تامانغت، غف لعنايا ؤزريڨت يلان تزريت تمناضين ؤنزلو ذي تمسالت يقنن غر ؤسرسين وزرف إي ييمزداغن ن تمناضين أيا ذي تالغوت، غر تموغلي ن وسميل نس أحساس ذڨ يذيسن ن تغليست ن تانايت..
Banniere interieur Article