Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تويلايين يدوكلن ماريكان: أسلواي جو بايدن يوثلاد غف أوغسطين ذڨ ييناو ؤنصب نس

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:53     تاڨايت : أماضال     غران-ت 309 ن تيكّال
تويلايين يدوكلن ماريكان: أسلواي جو بايدن يوثلاد غف أوغسطين ذڨ ييناو ؤنصب نس

لزاير تامانغت- يوثلاد ؤسلواي أماريكاني آثرار ن تويلايين يدوكلن ن ماريكان، جو بايدن، ذڨ ييناو ونصب نس غف ومرير أقديس اوغسطين، يلان إلول ذي ثاغاست (سوق اهراس إيمير)، واي غف يوسي ؤلاغي ن يغرمان إماريكانين غر تذوكلي، ذ تموغلي ن وال إي تبديث زاث ن تطرف".

زاث ن لمراسم ن تجاليت، إوكذد ؤسلواي ماريكان آثرار غف تضوليت ن تذوكلي ذ تموغلي ن وال، يرني يسضفرد بلي " ؤلاش أكط وبريذ يلهان إي وسدوكل ن ييغرمان إماريكانين زاث ن تطرف، ذايا ن ؤتكي غف ؤوذم امقران ذي تفلسوفث ذ ورڨاز ن ؤديوني أقديس اوغسطين".

يرني يسغرث ماس بايدن س واوال نس "أكنوعذغ بلي أذ يغ آڨلان غفي يمان يينو غف لجالت ن إيا ؤر يذغيرنش فلا ذ جميع ن إيا يذغرن فلا. زفير ن مناو ن لقرون يوري ؤقديس اغوشطين بلي إمذانن نهني ذ تاڨراوت مڨراذن ثطف ذيسن تيغاوسيوين توشريكين جاراسن س ؤشهال".

أنسمكثا ذاي بلي أقديس اوغسطين، ذ نتا سڨ يج ن تڨيذا ن تفلسوفث ن ييمان أقبورن، إلول ذڨ ؤسڨاس ن 354 زاث ن تلاليت، ذي تمدينت ن ثاغاست (سوق اهراس إيمير) يلان توسد ذڨ ؤسامر ن لزاير، ذ يموث ذي تمدينت ن هيبون (عنابة إيمير) أسڨاس ن 430 زاث ن تلاليت.

أماري ذ ؤفيلسوف أقديس اوغسطين ئسعان إزروان ن تيموزغا، يج سڨ يمقرانن ن يمريرن يلان جيند أوال نسن ذڨ ؤمزروي ؤماضال، ماني يلا يتواسن أطاس ذي تمناضت ن ؤڨراكال.

آخر تعديل على الإثنين, 25 كانون2/يناير 2021 20:36
تويلايين يدوكلن ماريكان: أسلواي جو بايدن يوثلاد غف أوغسطين ذڨ ييناو ؤنصب نس
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:53     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 309 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article