Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- آمثاوا ن تالويث ذ ؤمسوغال ذڨ مالي أيد يفرورين سڨ ؤكالا ن لزاي ريلا ذ أفرديس آرسلان يرنو ؤر يتيلي آرا، ؤر يزمير أذ تيلي تالويث ذڨ تمورث آ، غف واكن أيد ينا ؤغلا ن توغداضت تاڨتسطتانت ينومدن ن توذسا ن ييغلانن يدوكلن إي ؤسركد ن مالي (مينوسما) محمد صالح.
لزاير تامانغت- يناد ؤنغلاف ن ييوزلا إوردانين، صبري بوقادوم، داكن أسلواي ن تڨذوذا، عبد المجيد تبون أطاس أيا سڨ واسمي أيد يتوكيذ غف ؤسيلغ ن ؤذابو أسلكمان ذ ؤسودس ن تفرانين تيوامنيين ذ تسلوايانين.
أمحاق يد يتيلين مڨال وغرف أونيري ذڨ ييڨلوين يتواودڨن ن تنيري توثريمت ذ إسڨاسن أيا سڨ واسمي أي يلا، ذ آشو كان، آسآ، "يلا ؤمڨارو، داغ ذ آيا يزمرن أبريذ إي ؤنوداڨ آكن أذ يسجهد امحاق نس يرنو أذ ير ثار سڨ ييغاريمن إونيرين غف لجال ن ييسرذاسن أي يصروحن ذڨ تييتوين ن ترذسا تاونيريث"، غف واكن أيد يسڨزا بشرايا ذڨ ييوث ن تديونيت اييڨا ذ وغميس ن لكورير دالجيري".
شهيد لحافظ- يناد ؤنغلاف أسمتار غر تسلويت ن تڨذوذا تاعرابت تاونيريت تاماڨذايت بشير مصطفى سيد، آس ن ؤساماس داكن توزيا ن ؤنغلاف أونيري ن ييوزلا إوردانين، سالم ولد السالك غف مناو ن تمورا تيفريقيين إسوي نس ذ "تيريريث غف ييرداين إكركاسن ذ تزنيوت ن نيا ذ ذيري أي تزرع مروك " ذ ؤسوتر سڨ تذوكلي تافريقث آكن أذ تدم تاماسيت نس ذڨ ؤمستن ن وارا نس إمسبدد.
بروكسل- يناد اندرياس شيندر، أسلواي آماينو ن تڨراوت تاوامينت توروبيث ن "تالويث إي وغرف أنويري" داكن ينمقن آكن أذ يسبڨس أذهال ن تذوكلي توربيث إي ووسيسن إڨراغلانن إي لمند ن ؤفرو ن ؤمسنكاف ن تنيري توثريمت.
لعيون يتواودڨن (إڨلوين إونيرين يتواودڨن)- تسوملد تمغناست تاونيريت أميناتو حيدر آس ن ؤسيضياس أثعدي أيد يلان مڨال يليس ن تمورث نس سلطانا حيا، سغر ييغالن ن واودڨ أموركي ذڨ تمدينت يتواودڨن ن بوجور.
لزاير تامانغت- يناد ؤڨنساس ن ييمزراون إونيرين ذڨ لزاير، شريف محجوب، داكن أمزراو أونيري يفغ سڨ تسداويث يرنو يدا غر ييڨر ن تميوتا آكن أذ يناغ ذڨ يذورا إمزوورا مڨال ييغالن ن ؤنوداڨ أمروكي ذفير ما يتواركض ؤمثاوا ن 13 ومبر يرزين يرنو يلاد ؤثعدي غف ييغاريمن إونيرين ذڨ ييوث ن تمسكانت مڨال ورزام ن تبوضي تاروصضيفث ذڨ واسون ن لڨرڨرات.
أديس بابا- يناد ؤسلواي ن تڨذوذا تامڨذايت ن كونڨو، فليكس تشيسيكيدي تشيلومبو، يلان ذ أسلواي ن تدوكلي تافريقث، آس ن ؤساماس داكن توذسا آيا أذ تذهل لزاير ذڨ ؤشيري ن ؤالاي أفريقي أمقران.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن ييوزلا إوردانين، ماس صبري بوقدوم، آسا لثنين سي لقاهرة، بلي لزاير توكذد آدود نس أڨجدان ذ آرنوتال إي ذهلن أزرف ن وغرف أفلسطيني ذي توعيث تس جميع ن ييزرفان ئيس يتواكسن، ذ ؤسبدي ؤواناك إمزيرڨ غف يميرن ن ؤسڨاس 1967، س تانايا تكمل ذ تامانغت نس ذ لقدس الشريف، غف لساس ن لمبادرث ن ثلويث تاعربات.
أديس ابابا- ينشذ ؤنغلاف ن تغاوسيوين ن برا أصحراوي، محمد سالم ولد السالك، تادوكلي ن تفريقث ذ يغلانن يدوكلن أذ ارنين إسڨديرن باش أذ سرسن ثلويث جار ن يواناكن إمسلاضن ذڨ تدوكلي، تاڨذوذا تاصحراويت ذ مروك.