Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الروم يتواغرفن ذڨ إسڕائيل: ثشوڕع سونلڨاز امغراف سيجيليك/جينرال إيليكتريك

  يفّغ-د أس ن: أيناس, 18 كانون1/ديسمبر 2017 13:23     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 7 ن تيكّال

لژاير ثمناغث – ثشثكا ثڨراوث ن سونلڨاز مڨال تڕميسث ثافڕنسيسث-ثاماريكانيث ن سيجيليك/جينيرال إيليكتريك غف لجال ن وسڨالو ن وارومن إيديتواغرفن ذڨ إسڕائيل إيلمند ن لبني ن ييوث ن تغسرث ثاتريسانت, غف واكن ايدينا, اس ن لحد, ييون ن والغو ن سونلڨاز.

ثاڨراوث اكي ثازايريث ثناد ذاكن, ذڨ أوكاثار ن لبني ن تغسرث ثاتريسانت ن بوتليليس (وهڕان) س ثزمرث ن 450 نيميڨاواطن, يتواجود واروم سغور سيجيليك/جينيرال إيليكريك.

ذ اشو كان, مي ثسفقث ثڕميسث ن ثيجنيڕث شڨ (يقنن غر سونلڨاز) الروم اكي, ثوفاد ذاكن لان إيفرذيسن ذڨس تواغرفند ذڨ إسڕائيل.

 

 

الروم يتواغرفن ذڨ إسڕائيل: ثشوڕع سونلڨاز امغراف سيجيليك/جينرال إيليكتريك
  يفّغ-د أس ن: أيناس, 18 كانون1/ديسمبر 2017 13:23     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 7 ن تيكّال   بضو