Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

آجاون ن تكروسين تيثرارين، أسنيي ن آراڨ آموكذ

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 18 كانون2/يناير 2021 20:25     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 73 ن تيكّال
آجاون ن تكروسين تيثرارين، أسنيي ن آراڨ آموكذ

لزاير تامانغت- إسنيا ؤنغلاف ن تمڨوري، فرحات آيت علي براهم، آسا لثنين آراڨن إماكوذن يقنن غر واجاو ن تمروسين تيثرارين إي موز ن يكويلن يلان سرسن إسوترن نسن، واي غف لحساب ن راي ن تسميلت تاتويلانت يتواكلفن س ؤناذي ذ وضفار ن ييكارامن يقنن غر ورموذ يوكيلن ن تركوسين تيثرارين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن وغليف .

غف يذيس نس، تڨا تسميلت تاتويلانت آلاغي ن كوز ن يوكيلن ن تكروسين نيضن باش " رفذن تحفظاث نسن يلان تواسكلسن ذڨ ؤناذي ن ييكارامن نسن"، واي غف لحساب ن ولغو.

أمك ترني توشا تسميلت تيريريث ؤر تحليش إي سن يمسمهالن، "أكرارمن نسن ؤر ذيسنش جميع ن شروط إلاقن ذڨ روموذ أيا، ذ زمرن أذ قدمن طعون إي تسميلت يقنن غر تمسالت أيا ذڨ واكوذن إساضوفانن".

يوسد ذڨ ولغو أيا بلي "دفعث أيا تامزواروث ن ييكارامن يتواسرسن غر وآسا، أهنضفرن إكارامن نيضن أذ تواعرضن غف تسميلت غف لحساب أمك توارمسن ذ غف لحساب ن نوع ن تكروسين يلان سوترن آجاو نسنت".

آجاون ن تكروسين تيثرارين، أسنيي ن آراڨ آموكذ
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 18 كانون2/يناير 2021 20:25     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 73 ن تيكّال   بضو