Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جراد: تيسونضيوين إي وحبر آكوذن أساضوفانن باش أذ سوحدن لعقوذ ن تنزدوغين

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 18 كانون2/يناير 2021 20:24     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 59 ن تيكّال
جراد: تيسونضيوين إي وحبر آكوذن أساضوفانن باش أذ سوحدن لعقوذ ن تنزدوغين

لزاير تامانغت- إلاغا ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد ذڨ ؤسنديه نس يلات يوشيث إي لولاة ن تڨذوذا باش أذ حبرن آكوذن إساضوفانن إي وسوجذ ذ ؤسلم ن لعقوذ ن تنزدوغين، نيغ أذ بلغن تاڨميث يلان ذ سبث سغر يذوبا يقنن غر تمسالت أيا، ئيذ ؤسرمذ ن تيذوسا وضفار باش أذ سرسن وايا.

يسفرزد ؤسنديه و وغليف أمزوارو، يلان تسعا تنڨا ن يسالن ن لزاير نسخث سيس، بلي غر تموغلي ن يشتكين يلان توضنتد غر ييمزلا وغليف أمزوارو سغر يغرمانن ذ يمسمهالن إذمسانن، قننت غر وامك ؤر تحبرنش أكوذن إساضوفانن إي وسوجذ ن لعقوذ ن تنزدوغين ذ ؤسلم نسنت ذي قلي ن تغيوانين ذ تويلايين، أم تيا يقنن غر رخضث ن لبني، ذ غف لحساب ن يسكيرن يقنن غر توكسي ن تبيروقراطيت ذ ؤسفسي ن يسكيرن يقنن غر ؤسوجذ ن لعقوذ ن تنزدوغين، غف واما " إلاق غف يماساين لولاة أذ حبرن أكوذن إساضوفنن يلان رسين ذڨ ؤمرسوم أسلكيمتن ويس 15-19 يتوازمزن ذي 25 يناير 2015، ذي تمسالت يقنن غر ؤسلم ن لعقوذ ن تنزدوغين نيغ أذ سيوضن تڨاميت يلان ذ سبث سغر ييذوبا يقنن غر تمسالت أيا، غف يسوي أيا، يلزم غف لولاة أذ سرسن غف وسوير نسن، تيذوسا وضفار ذ ؤقارع يلهان ذ آيالاس".

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 كانون2/يناير 2021 20:45
جراد: تيسونضيوين إي وحبر آكوذن أساضوفانن باش أذ سوحدن لعقوذ ن تنزدوغين
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 18 كانون2/يناير 2021 20:24     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 59 ن تيكّال   بضو