Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تاضوليت ؤسعرم ن سشرك إي تيذوسا تيمزيانين ذڨ ؤرسكل ن تورصاض

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 22:22     تاڨايت : تادامسا     غران-ت 28 ن تيكّال
تاضوليت ؤسعرم ن سشرك إي تيذوسا تيمزيانين ذڨ ؤرسكل ن تورصاض

وهران- توكذد تنغلافت ن تمنضاوت نصيرة بن حراث، أسا لحد سي وهران غف تضوليت ؤسعرم ن ؤسشرك إي إي تيذوسا تيمزيانين ذ إيا يسعان إسنفارن يقنن غر ؤڨزوم ن تمنضوات ذڨ تماهيلين ؤعاوذ ؤرسكل ن تورصاض.

تسمكثاد تنغلافت ماني تفقذ إسنفارن ن يڨزومن نس ذي تويلايت ن وهران بلي لغروز ذ إلمزين بينند شطارث ذ إسڨديرن ذي نيجاين ذڨ مڨراذ ن تلغون، غف واما يلزم فلانغ أنتكا فلاسن ذڨ تلغوت ن تمنضاوت تامقرانت، ترني تناد بلي "يلزم أسنوش لفرصث باش أذ آذفن أماضال ن رعاوذ ؤرسكل ن تورصاض".

ترني تناد ماسا حراث ذي تمسالت أيا بلي، تيذوسا تيمزيانين ذ لغروز ذ إلمزين إرفذن إسنفارن زومن أذ إيلين " ذا ازال ؤمرني يهم ذڨ ؤسنڨمو ن تمنضاوت تاذامسانت تاغلناوت، غر تموغلي ن ومضان إهمن سڨ يسنفارن إرزمن غف وسوير أغلناو تيكتا تيثرارين يلان زمرنت أثندوشن ذ اثنسرسنت ذي ثمورث ن ولواقع".

تاضوليت ؤسعرم ن سشرك إي تيذوسا تيمزيانين ذڨ ؤرسكل ن تورصاض
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 22:22     تاڨايت : تادامسا     غران-ت : 28 ن تيكّال   بضو