Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن صيادا تاولالت ذ يفاريسن وصيد، ماس أحمد فروخي آسا لحد غف تضوليت وحكام ذ ؤراقب ن يلزوزن إغلناون ن ييسلمن، امك أذ ضمنن تانفيوين ن جميع ن إيا يوذفن ذي تماهيلت سڨ ؤفارس غر لاستهلاك، واي ذڨ ييموهال ؤسقامو أغلناو أمزوارو ن تخامث تازايريت ن صيادا تاولالت ذ تاكسامانت، يتواعقذن ذي تمانغت.
لزاير تامانغت- يفكا ؤنغلاف أنسميڨال غر ؤنغلاف أمنزو يلهان س تذامسا ن تموسني، يسين المهدي وليد، آس ن وكواس ذي لزاير تامانغت، إذلان إمزوورا ن تسناتويلين تيماينوثين إي وازال ن 20 ن ييرماسن إلزمين.
لزاير تامانغت- يفكا ؤنغلاف أنسميڨال غر ؤنغلاف أمنزو يلهان س تذامسا ن تموسني، يسين المهدي وليد، آس ن وكواس ذي لزاير تامانغت، إذلان إمزوورا ن تسناتويلين تيماينوثين إي وازال ن 20 ن ييرماسن إلمزين.
لزاير تامانغت- ييڨا ؤنغلاف ن يماهيلن إناڨذوذن، ذ ؤنغلاف ؤمستن س نيابث فاروق شيعلي آسا يبث تيزري ؤماهيل غر تويلايت ن لزاير تامانغت، إيسيذف ذيس مناو ن تنزدوغين تيستراتيجيين غر لخذمث ذ ؤسكر ن يسنفارن يوذڨ ذڨ ؤكاتار ؤغاواس ن ؤسفسي ؤعدي ن يبريذن ذي تمانغت.
لزاير تامانغت- يناد ؤماساي ؤنيڨ ذڨ وغليف ن تنزوت بلي إسكيرن ؤسڨرس ن وجآو ن ييكسمان إزڨاغن يلان إغتسيهن وغليف ذڨ ؤكراض أنڨارو ن ؤسڨاس ن 2020، أذ يسفڨر إي لزاير ؤجار ن 200 إمليونن إدولارن ذڨ ؤسڨاس.
لزاير تامانغت- إسنيا ؤمجمول ن "سوناطراك" ذڨ ؤسڨاس ن 2020 ؤجار ن 1100 ن بعقوذ ن يسنفارن ئيذ ن تيذوسا تيغلناوين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يكشف فلاس آسا لاربعا سي لزاير تامانغت أسلواي أنمهال أماتو ن ؤمجمول، توفيق حكار.
لزاير تامانغت- يرزم وغليف ن تنزوت لورشاث تيمقرانين إي تيسمسكلت إلوڨانن ذ ييساضوفانن إمقرانن ذڨ وڨزوم إي وسنزوو ئيذ ن يمضرينن يلان تزريهن تاذمسا تاغلناوت غف جميع ن يسويرن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا ؤنمهال ؤسودس ذ تغاوسيوين إساضوفانن ذڨ وغليف ن تنزوت ماس الهادي بكير.
لزاير تامانغت- إسنيا ؤنغلاف ن تمڨوري، فرحات آيت علي براهم، آسا لثنين آراڨن إماكوذن يقنن غر واجاو ن تمروسين تيثرارين إي موز ن يكويلن يلان سرسن إسوترن نسن، واي غف لحساب ن راي ن تسميلت تاتويلانت يتواكلفن س ؤناذي ذ وضفار ن ييكارامن يقنن غر ورموذ يوكيلن ن تركوسين تيثرارين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن وغليف .
لزاير تامانغت- إلاغا ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد ذڨ ؤسنديه نس يلات يوشيث إي لولاة ن تڨذوذا باش أذ حبرن آكوذن إساضوفانن إي وسوجذ ذ ؤسلم ن لعقوذ ن تنزدوغين، نيغ أذ بلغن تاڨميث يلان ذ سبث سغر يذوبا يقنن غر تمسالت أيا، ئيذ ؤسرمذ ن تيذوسا وضفار باش أذ سرسن وايا.
لزاير تامانغت- يحرص ؤنغلاف ن تكرازت ذ ؤسغنو أريفيث، عبد الرحمن حمداني، إفاراسن ن ييفاريسن إديڨانن غر ؤسودوس ن ييمان نسن ذي تينميراڨ ذ واذاف غر ؤماضال ن ترماست، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن وغليف.