Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- إنغماسن إفريقين يسفك أذ سعون تيموسنيوين تيذامسانين ذ تنزاني نغف تفريقث آكن أذ زمرن تامونيت ذ تامليليث إي واسون أمنزاوان أفريقي ن ؤمسنفال إلالي، غف واكن أيد توكذ، آس ن وكواس، تسميلت تاذامسانت إي تفريقث ن ييغلانن يدوكلن.
لزاير تامانغت- يڨرد تيغري ؤنغلاف ن تكرازت، عبد الخميد حمداني، آس ن وكواس ذڨ لزاير، إي يينمهالن إكرازانن ن تويلايين آكن أذ سبدن تيمسكار تيبروقراطيين تيقبورين أيد يلان ذ ؤنجوڨ إي ؤسنڨمو ن تكرازت، يرنو يسفك أذ تفغن غر ونرار آكن أذ ترن غف توازيت ن ييسنفارن أيد يبذان آيا.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف أمنزو، عبد العزيز جراد آس ن وكراس ذڨ حاسي رمل (لغواط) داكن لزاير، ذفير 50 ن ييسڨاسن ن ؤسغلن ن تمغرا، تفرن إي لبذا أذ توهي غر ؤسنڨمو ن تزوار ذ يتقالن آرا ذ ييون سڨ ييموترن ن ؤسنڨمو آذمسان أغلناو.
حاسي رمل (لغواط)- يزونزا ؤنغلاف أمنزو عبد العزيز جراد، آس ن وكراس، ذڨ حاسي رمل (لغواط)، أسنفر ن بوستينغ3، إي لمند ن وضمان ن تغليست تازورانت ن لزاير س ؤسجهد ن ييكتورن نس ن ؤفارس.
حاسي رمل (لغواط)- إوكذد ؤسلواي، ماس عبد المجيد تبون، آس ن وكراس داكن توكيث تازورانت تلا ذ ييوث سڨ توزيرين "تيخاتارين" ن ؤسجهد نتغليست تازورانت، آم واكن أيد يرنا داكن يسعا آسيرم ذڨ واين يلهان آي يزمر أذ تيد ياوي ؤنرار آيا.
لزاير تامانغت- أسغلن ن تمرغا، آس ن 24 فورار 1971، ذ آين أي يجن سوناطراك اذ تحتم ييمان نس ذڨ ؤنرار آذمسان آغلناو ذ وڨراغلان، غف واكن أيد تنا آس ن ؤسيناس تكبانيت تابيترولانت تاغلناوت إي لمند ن ؤسفوڨل ن ؤمولي ويس 50 ن وغتاس آيا أمزرويان.
لزاير تامانغت- آساوضف آماينو ن تمرغا أي يتواسممين ذڨ 2019 يرنو يتراجو كان أذ أس سڨرين إضريسن نسن ن ؤسناس، ذ وين آرا إرزمن آبريذ إي ؤسنيرم آكن أذ آفن تيڨرا تيماينوثين، إف وآكن أيد ينا آس ن ؤسيناس، ؤنمهال ن ؤڨلوڨن ذ تزراوين ن وغليف ن تزورت، أمير أميرالي.
لزاير تامانغت- أسغنو ن تذوكلي تاماتوت ن ييمهالن إزايرين (UGTA)، آس ن 24 فورار 1956، أكذ ؤسغلن ن ييسرغان سڨ زرين 15 ن ييسڨاسن، ذ إغتاسن إمزرويانن ئيد يملان أكتور ن ؤسبڨس ن ييمهالن إزايرين ذ أغبالو إسڨ د يهرڨ ؤموسو هراون إي يس د ؤفرارنت تمورا تينفاراسين ن تفكرضات ن ؤماضال ذڨ بدو ن تنايا نسن غف ييغبولا نسن إڨامانن، ئيد ينا آس ن ؤسيناس (تلاثا) ؤنغلاف ن تزورت أكذ ييناغازن، محمد عرقاب.
لزاير تامانغت- سمومراو (50) ن ييسڨاسن ن ؤزاروڨ أزوران، ذڨ 1971، لزاير يسفك اذ تسربح "تاڨراولا نس تازڨزاوت" س ؤسفتي ذڨ تزوار ذ يتقالن، غف واكن أيد ينا ؤنغلاف ن توكيت تازورانت، شمس الدين شيتور.
لزاير تامانغت- آمثاوا ن ؤبلاڨ ڨار لزاير ذ تذوكلي توروبيث يسفك أذ يتواشڨر إي بمند ن ؤسغتي ن " ؤرمنكني" آذمسان ذ ؤنزان يلان ڨار سين آ ن ييذيسان، غف واكن أيد سمترن، آس ن ؤساماس ذڨ لزاير تامانغت، ييمدراون ذڨ ييون ن واس ن تزروات أيد يلان إي لمند ن ؤكتازال ن ؤمثاوا آيا، أم واكن أيد وكذن غف تضوليت ن ؤسينض ن تاذمسا تاغلناوت.