Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيمتي تاغاريمت تفري س ييسروسن إي لتتقابال تمورث

  يفّغ-د أس ن: أساماس, 11 نيسان/أبريل 2021 16:59     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 4 ن تيكّال
تيمتي تاغاريمت تفري س ييسروسن إي لتتقابال تمورث

مستغانم- آسمتار ن ؤسلواي ن تڨذوذا يتواكلفن س ؤموسو آدوكلان آكذ ؤمغيوان آغلناو آوردان نزيه برمضان يناد آس ؤسيضياس (سبث) ذڨ مستغانم داكن تيمتي تاغاريمث تفري س ييسروسن إي لتتقابال لزاير لادغا ذڨ تاكايت آ تانيميرث توجذ آكن ىذ تقابل.

ذڨ ييون ن ؤمييڨر آمناضان ئيد يسڨرون تافيديسراليث ن تمتي تاغاريمت آكذ ؤموسو آدوكلان ن ييڨزدا ن وثرام ن تمورث ذڨ وخام م ييذلس "ولد عبد الرحمن كاكي"، يزيرڨد ماس برمضان داكن تيمتي تاغاريمت لادغا إلمزين آكذ تدغرت فرين س ييغاواسن يلان إسوي ن ورواي آكذ تروزي ن ؤسيرم، يرنا زمرن ىذ قبلن آك إشقريون آكذ ييسروسن يلان.

آسمتار ن ؤسلواي ن تڨذوذا يزول آسوير ن تمتي تاغاريمت تازايريت ىكذ تعساست ن ييلمزين إزايرين مڨال إعراضن يمڨراذن إي واكن آذ سمبيولن آركاذ ن تمورث نغ، يرزاد س وايآ، آنعروض ن ؤسمهال ن ييضوا إنميتين.

تييوثين آ لانت إسوي ن ؤسفشل ن ييمذانن آكذ ؤسرسي ن ؤڨورن إي واكن آذ رزن ىك تيڨاوين ىكذ ن ؤبدل يلهان، مڨال ن ؤسجهد ن ؤكالا ن توڨذوت، لبني ن ييوث ن تذامسا إجهدن آكذ ؤسالي ن ؤغرمان آزايري غر ؤضيق إي يكلال.

آخر تعديل على أسيناس, 20 نيسان/أبريل 2021 14:26
تيمتي تاغاريمت تفري س ييسروسن إي لتتقابال تمورث
  يفّغ-د أس ن: أساماس, 11 نيسان/أبريل 2021 16:59     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 4 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article