Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تامزاورا ن ؤجار 500 ن تنڨيوين ن تمريث إي وسودس ن تسمهويث ن لعمرث تاثرارت

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:55     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت 354 ن تيكّال
تامزاورا ن ؤجار 500 ن تنڨيوين ن تمريث إي وسودس ن تسمهويث ن لعمرث تاثرارت

لزاير تامانغت- يوض ومضان ن تنڨيوين ن تمريث إرشحن إي وسودس ن لعمرث تاسمهويث ؤسڨاس 1442 هجري، ذ ؤسوجذ ن ؤكمل ورموذ أيا، غر ؤراجي ن ؤوفر ن ظروف يلهان ذ ؤرخص ن ييذوبا إنيجاين، ؤجار ن 500 ن تنڨيوين يتواسڨزن ذڨ سميل أليكترونان ن ؤديوان أغلناو ن لحج ذ لعمرث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ؤلغو ن تسوذوث أيا.

يسفرزد ولغو أيا بلي 470 ن تنڨيوين ؤفهث رشحنت ييمان سنت ذڨسكيل أليكترونان ن ؤديوان "بوابة العمرة" غف لجالت ؤشارط ذڨ ؤسودس ن لعمرث إي تسمهويث ن 1442 هجري، لانت زيك 309 ن تنڨيوين سڨ تنڨيوين يتوارشحن باش أذ شاركنت ذڨ ؤسودس ن تسمهويث أقبورت، ذ يلان أهنيج أذ صيغرنت باش أشاركنت ذ ؤسودس ن ستمهويث آثرار ذڨ وكوذ ن ؤكمل ورموذ أيا زاث ؤوفر ن ظروف يلهان ذ ؤرخص سغر ييذوبا إنيجاين.

يوض ومضان ن تنڨيوين إرشحن ذي تيكلت نسنت تامزواروت غر 161 ن تنڨيوين، 35 سيسنت رفذنت تيذت أكارم ؤثرشح سڨ سميل أماينوث (أثرار) ن ؤديوان، باش أذ سيفسيسن تامهلت ؤسكلس، قبلن غر سمانت أيا 80 إكارمن ماني رفضن 15 إكارمن إييض.

ماذ أمضان ن تنڨيوين ن سعودية يتواسڨزن وضنت غر 256 ن تنڨيوين، ثعاقذن ئيذ 147 سيسنت، أمك ئيد يوسا ذڨ ولغوأيا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 شباط/فبراير 2021 22:56
تامزاورا ن ؤجار 500 ن تنڨيوين ن تمريث إي وسودس ن تسمهويث ن لعمرث تاثرارت
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:55     تاڨايت : تيمتّي     غران-ت : 354 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article