Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- تانشتا نتورصاض ن وخام ذڨ لزاير، توض آر 13 ن ييمليان ن يطنن ذڨ ؤسڨاس ن 2018، أذ تاوض نغ أذ تك نيڨ 20 ن ييمليان ن يطنن ذڨ ؤسڨاس ن 2035، غف واكن ئيد تنا ييوث ن تزراوت ييڨا وغليف ن توناضت.
أم البواقي- إوكذد ؤنغلاف ن تغاوسيوين ن وسغان، يوسف بلمهدي آسا لخميس سي أم لبواقي بلي لجامع نيغ تيمسجدا ذ آفصيل إبد سڨ افصيلن ن تيمتي إبد زاث ن ؤسروي ن يغريمن ذي لزاير".

64 % ن يسنفارن إمزيانن ؤسينثن إي تسذنان

الثلاثاء, 02 شباط/فبراير 2021 22:39
لزاير تامانغت- توكذد تنغلافت ن ؤثضامن تاغلناوت ذ تواشولت ذ تمسالين ن تمطوث، كوثر كريكو آسا تلاثا ذي لزاير تامانغت، بلي "64%" ئيذ يسنفارن ن يمزيانن ؤشينثن إي ثسذنان، ذڨ ؤكاتار ن تنڨا ن يسالن ؤسويير ن لقرض أمزيان.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنبداماس ن تڨذوذا، كريم يونس آسا لحد سي لزاير تامانغت بلي تاسوذوت ن تنبداماست تاڨذوذانت يلان يغتسيت ؤسلواي ن تڨذوذا، عبد المجيد تبون، إسوي نس ذ توكسي ن تبيروقراطيث ذ ورفاذ ن لغبن غف يغرمانن ذي تمناضين ن تيلي.
لزاير تامانغت- يوض ومضان ن تنڨيوين ن تمريث إرشحن إي وسودس ن لعمرث تاسمهويث ؤسڨاس 1442 هجري، ذ ؤسوجذ ن ؤكمل ورموذ أيا، غر ؤراجي ن ؤوفر ن ظروف يلهان ذ ؤرخص ن ييذوبا إنيجاين، ؤجار ن 500 ن تنڨيوين يتواسڨزن ذڨ سميل أليكترونان ن ؤديوان أغلناو ن لحج ذ لعمرث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ؤلغو ن تسوذوث أيا.
بسكرث- توكذد تنغلافت ن تضامن أغلناو ذ تواشولت ذ تمسالين ن تمطوث كوثر كريكو آسا لخميس سي تغيوانت ن لغروس (50 كلم سامر ن تبسكرث) غف "تاضوليت وذهل ؤسكشم ن تمطوث تاريفيث أكذ تا يقيمن ذڨ خام عر تذامسا تاغلناوت".
لزاير تامانغت- موثن 48 ن يمذانن ذ ؤضنن 1121 إييض ذي 991 ن يسعهوان يريذن ضران جار ن 27 جمبر يرزين ذ 2 ينار غف وسوير أغلناو، واي غفلحساب ن ماتا ئيد تكشف فلاس تذبلت أماتوت ن ؤمستن أغاريم، آسا تلاثا ذڨ يڨموضن نس ن كل سمانث.
لبليدة: تمير تماهيلت ؤروزي يلان بذزن ذيس ييمزى ؤمستن أغاريم ذي تويلايت ن لبليدة إض ن لجمعة غر سبث غف كراض ن يوذان عرقن ذي تمناضت ن الضاية تامسذرارت يلان توسد أدو ؤمالو ن تويلايت، يلان روحن ذي حواسن، ماني ؤفين سن سيسن، ذ ورعاذ لان روزين غف ويس كراض، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا آسا سبث وا يتواكلفن س تغامسا غف وسوي ن تذبلت ن تويلايت.
لزاير تامانغت- يتواسن أنميتي أغاريم ذڨ ؤسڨاس أيا يتازالن أرموذ يلها، س لميزث ؤثضامن ذ تويزو، غف سبث ن ماتا تدر تمورث نغ سي تزغنت تاذاوسانت، زاث ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش أثرار، ذوا يتواكدن أمكان يلان يوشاست ؤسلواي ن تڨذوذا، إي ورموذ أيا يرني يسرسيث ذ اشريك ذڨ ؤكاتار ن لزاير تاثرارت.
لزاير تامانغت- يكشفد ؤديوان أغلناو ن ؤسڨمك ذ ؤسلمذ ن يمقرانن، آسا لثنين غف تنكري تونصيبت إي تسمهويث ولموذ 2020 – 2021 ن ؤسڨمك ذ ؤسلمذ ن يسوورا أذشا تلاثا غف وسوير ؤشال أغلناو، واي غف لحساب ن ماتا ئيد بوسين ذي تسوذوث ؤسلمذ أيا.
Banniere interieur Article