Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- سجلن 243 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 106.097 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.5 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 5 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- سجلن 227 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 105.854 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.5 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 3 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- إوكذد ؤسلواي ؤذابو أغلناو أمزاروڨ ن تفرانين، محمد شرفي آسا لثنين سي لزاير تامانغت بلي أسنفار أمنزو ن ؤساضوف يقنن غر تفرانين، أذ يضمن إيمال يلهان ذ شفافيث ن تفرانين، ذ نتا أغنيجن أنسرس "تيذوسا يلان سرامنت إزايرين سڨ ؤزاروڨ".

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سجلن 227 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 105.596 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.5 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 2 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنبداماس ن تڨذوذا، كريم يونس آسا لحد سي لزاير تامانغت بلي تاسوذوت ن تنبداماست تاڨذوذانت يلان يغتسيت ؤسلواي ن تڨذوذا، عبد المجيد تبون، إسوي نس ذ توكسي ن تبيروقراطيث ذ ورفاذ ن لغبن غف يغرمانن ذي تمناضين ن تيلي.

نشر في تيمتّي

لزاير تامانغت- يوسد ذڨ وغميس ؤزيڨ ن ؤديوان أغلناو وضفار وافلو بلي أذ ئيلين إعجاجن ڨدرن أذ آوضن نيغ أذ سورفن 80 كلم ذي ساعث ذي مناو ن تويلايين وغلان سڨ واس ن لحد.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن صيادا تاولالت ذ يفاريسن وصيد، ماس أحمد فروخي آسا لحد غف تضوليت وحكام ذ ؤراقب ن يلزوزن إغلناون ن ييسلمن، امك أذ ضمنن تانفيوين ن جميع ن إيا يوذفن ذي تماهيلت سڨ ؤفارس غر لاستهلاك، واي ذڨ ييموهال ؤسقامو أغلناو أمزوارو ن تخامث تازايريت ن صيادا تاولالت ذ تاكسامانت، يتواعقذن ذي تمانغت.

نشر في تادامسا

لزاير تامانغت- سجلن 245 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 105.369 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.6 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 5 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- ييڨا ؤنغلاف ن يماهيلن إناڨذوذن، ذ ؤنغلاف ؤمستن س نيابث فاروق شيعلي آسا يبث تيزري ؤماهيل غر تويلايت ن لزاير تامانغت، إيسيذف  ذيس مناو ن تنزدوغين تيستراتيجيين غر لخذمث ذ ؤسكر ن يسنفارن يوذڨ ذڨ ؤكاتار ؤغاواس ن ؤسفسي ؤعدي ن يبريذن ذي تمانغت.

نشر في تادامسا

لزاير تامانغت- يناد ؤماساي ؤنيڨ ذڨ وغليف ن تنزوت بلي إسكيرن ؤسڨرس ن وجآو ن ييكسمان إزڨاغن يلان إغتسيهن وغليف ذڨ ؤكراض أنڨارو ن ؤسڨاس ن 2020، أذ يسفڨر إي لزاير ؤجار ن 200 إمليونن إدولارن ذڨ ؤسڨاس.

نشر في تادامسا