Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باريس- أسلواي أفرانسي، إمانويل ماكرون، يستعرف "س ييسم ن فرنسا" داكن أبوڨاثو أنمهال أسرثان ن تزراغلانت تازايريت، علي بومنجل داكن "تعذبيث ساكين تنغيث" ترذسا تامهرسانت ذڨ ؤمڨارو ن ؤسللي أغلناو، ئيد يشار آس ن ؤسيناس (تلاثا) تامديث ؤسلواي أفرانسي.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تغولت أموثلاي ؤنصيب س ييسم ؤناباض، عمار بلحيمر، بلي أعاوذ ؤسدر ؤصندوق وذهل ن تاغامسا يتواجرسن سڨ ؤسڨاس ن 2014، أذي يلي ذڨ ؤسڨاس آيا يتازالن.

نشر في لزّاير
الثلاثاء, 12 كانون2/يناير 2021 19:06

أسيلغ ن تمدورتاناڨذوذت إريت أذ نعڨن أسڨفوس

لزاير تامانغت- إمتكين ن ؤساراڨ غف ؤمنوغ مڨال ن وضان ن ؤسڨفوس مسلايند آس ن ؤيناس (لثنين) ذڨ لزاير تامانغت غف واكن يسفك أذي يلي ؤسيلغ ن تمدورت تاناڨذوذت س ؤمثاوا أكذ تمسيرين ن لاسلام إريت أذ نعڨن أمنوغ مڨال ؤسڨفوس.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- إوكذد ؤسلواي ن ؤذابو أغلناو إمزيرڨ نتفرانين، محمد شرفي، آسا لحد بلي آساضوف ن تفرانين أثرار يضمن أذهل ت تواعيث ن لامان جار ؤغاريم ذ ؤواناك.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يسمير ؤسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون توغداضين ن ماس لزهر هاني أنغلاف ن ؤمسني، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ييمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في لزّاير

وهران- إوكذد ؤنبداماس ن تڨذوذا كريم يونس آسا تلاثا سي وهران بلي تاسوذوت ن تبداماست ن تڨذوذا ذ تاسوذوت تيمزريڨت تضفر أسلواي ن تڨذوذا إسوي نس ذ أرافق ذ ؤسفسي ن جميع ن يسكيرن أذ يضمنن إزرفانن إمقرانن ن يغرمانن.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- أذ يسلوي ؤسلواي ن تڨذوذا أغلا أنيجي ن تمحاديت تاغلناوت ماس عبد المجيد تبون، آسا لحد تامليليث ؤسقامو ن ينغلافن.

نشر في لزّاير
السبت, 02 كانون2/يناير 2021 19:18

تامليليث ؤسقامو ن يغليفن آس ن لحد

لزاير تامانغت- أذ يسلوي ؤسلواي ن تڨذوذا أغلا أنيجي ن يغالن ن تمحاديت، أنغلاف ن ترذسا تاغلناوت تاغرفانت، ماس عبد المجيد تبون، آذشا لحد تامليليث ؤسقامو ن يغليفن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين آسا سبث ذڨ ولغو ن تسلويث ن تڨذوذا.

نشر في لزّاير

لژاير ثمناغث - ثاسمكثايث ژاين دڨ ؤغاواس اسرثان, اذامسان اك ذ ونمتي إيلا يتراجون اسلواي ن ثڨذوذا, عبد المجيد تبون, إيد يكشمن غر لزاير ثمناغت إيضلي ثامديث ن واس ؤسيناس (تلاثا), سڨ يسعدا كرا ن ووسان دڨ لالمان اندا إي يدووا سڨ إيت يطف ؤنفافاذ بو ثسمرث (كوفيد-19(.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سكلسن إزيريڨن إڨنانن إزايرين كثر ن 1500 ن ؤفوڨن إڨينسي نسي 6 جمبر يرزين غر وآسا، ماني رفذن 65.468 ن يمسبريذن غر مڨراذ ن تنيليوين، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن آسا لخميس سغر ترميست تاغلناوت.

نشر في لزّاير