Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسنفار ؤساضوف أفرنان ذيس تيفراثين لهانت إي توكسي ن يزوران ن تيكورضا

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:53     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 43 ن تيكّال
أسنفار ؤساضوف أفرنان ذيس تيفراثين لهانت إي توكسي ن يزوران ن تيكورضا

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تغولت، أموثلاي ؤنصيب س ييسم ؤناباض، عمار بلحيمر، آسا لخميس، بلي لمسودث ؤسنفار أمنزو ن ؤساضوف أفرنان ذيس تيفراثين لهانت إي توكسي ن يزوران ن تيكورضا يلان يفسخ سمعث ن لزاير".

يناد ماس بلحيمر ذڨ ؤديوني نس إي ييڨا ئيذ وسميل ن DZ"54"، بلي لمسودث ذيس تيفراثين لهانت إي توكسي ن يزوران ن تيكورضا ذلفساذ يلان يفسخ سمعث ن لزاير ذ يسفشل تيذوسا نس أم تيذوسا يتوافرنن يلان ماهلنت س وذريم إفسدن ذ رشوث باش أذ سغن لصوات ذ ؤحيث ن ؤذماون يلهان".

يعرضد ؤنغلاف ناتا ئيد ئيد يوسين ذڨ وضريس سڨ يلڨوڨن يقنن غر ؤمول ن تجملث تافرنانت يلان تحصريت لمادث سڨ ؤسنفار أيا ذي لمساهماث ن ييكابارن ن إسرثاثن ذ لمساهماث ن يمازوارن س ييمان نسن، ذ تروافين ئيد يكان سغر يغرمان ذ لمعاوانت ن ؤواناك إي يمازوارن لغروز، غف يذيس ن وزمار ؤواناك أذ يعوض أمور ن نفقاث ن تحملث تافرنانت.

غف وسوير أڨرغلان، يناد ؤنغلاف بلي تحملث تموزيرت يلان تزريت لزاير سي ثمورا ن برا توسد غف سبث ن تڨاميث لزاير غف ؤطبع ن يسغانن ئيذ ن يوذاين".

ذ زاث ن ما يوكذد ؤموثلاي ؤنصيب ن ؤناباض بلي إبدين لزاير "بدن غر وزرف ذ تغذمت ذ شرف"، يرني يناد بلي لزاير ؤر ثتولاش غر ذفير ذ ؤر ثتبدالش أبدين نس".

آخر تعديل على السبت, 23 كانون2/يناير 2021 19:46
أسنفار ؤساضوف أفرنان ذيس تيفراثين لهانت إي توكسي ن يزوران ن تيكورضا
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:53     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 43 ن تيكّال   بضو