Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسنفار ؤساضوف أفرنان: أسرسي ن تيوتيلين تامازاورا

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:51     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 33 ن تيكّال
أسنفار ؤساضوف أفرنان: أسرسي ن تيوتيلين تامازاورا

لزاير تامانغت- تبيند لمسودث ؤسنفار ؤساضوف أفرنان يتعدلن ذ يتكميلن تيوتيلين إلزمن أذ ئيلين ذڨ تامازاورا يمڨراذن ن ؤسيهار ئفرنانن سڨ يسقوما إديڨاننذ تيغوانين ذ تويلائيين أكذ لبرلمان س سنت ن تخامين نس غر آنسا ؤسلواي ن تڨذوذا.

تلا ذڨ تفتراوت أيا يلان ثتوافرق ؤسان أيا إنڨور اغف يكابارن إسرثاثن، ذي تزوارا نس، أبين ن قلي ن واوالن يقن غر تماهيلت تافرنانت، ماني تحسب أمزراو "كل آمطان يلان يسرس إمان نس غر تفرانين أذو ؤكابار أسرثيث نيغ س ووذم إمزريڨ".

ذي تمسالت أيا تشرط لمسودث ؤسنفار أيا كل أمزراو غر ؤسقامو أغرفان أغيوان نيغ أولائي بلي "ذيس جميع ن تيوتيلين ئيد يوسين ذي لمادث تيس 182 سڨ ؤساضوف" ذ "أذي يلي يسيڨز ذي دايرث تافرنانت يلان إرشح يس إمان نس" ذ سيسنت " أذي يلي يوض ذي لعمر نس 23 ن يسڨاسن آس ن ودغار ذ أذي يلي يسعا الجنسيث تازايريت ذ أذييلي يسعدا لخذمث تاغلناوت نيغ يسعا لعفو فلاس"، غف يذيس ن أذي يلي أكارم ؤغذيم نس يزدي ذ تودوث نس أذ تيلي تلها".

ذي تمسالت ن ؤثرشح غر ؤسقامو أغرفان أغلناو، يوسد ذڨ وضريس ؤساضوف أفرنانا ذي لمادث نس تيس 198 أمجمول ن تيتويلين يسينت: أذي يلي ؤمازوار يوض ذي لعمر نس 25 ن يسڨاسن آس ن ودغار، ذ أذي يلي يسعا لجنسيث تازايريت ذ أذي يلي يسعدا الخذمث تاغلناوت نيغ يسعا لعفو فلاس غف يذيس ن أذي يلي أكارم ؤغذيم نس يزدي ذ تودوث نس أذ تيلي تلها.

آخر تعديل على السبت, 23 كانون2/يناير 2021 19:46
أسنفار ؤساضوف أفرنان: أسرسي ن تيوتيلين تامازاورا
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 19:51     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 33 ن تيكّال   بضو