Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باريس- أسلواي أفرانسي، إمانويل ماكرون، يستعرف "س ييسم ن فرنسا" داكن أبوڨاثو أنمهال أسرثان ن تزراغلانت تازايريت، علي بومنجل داكن "تعذبيث ساكين تنغيث" ترذسا تامهرسانت ذڨ ؤمڨارو ن ؤسللي أغلناو، ئيد يشار آس ن ؤسيناس (تلاثا) تامديث ؤسلواي أفرانسي.
لزاير تامانغت- أنغلاف أمنزو، عبد العزيز جراد، يسلوي آس ن وكراس (لاربعا) ذڨ لزاير تامانغت، ييوث ن تمليليث ن ؤناباض يرزان أسكيد ن ييون ن وسند-سنفار ن ؤساضوف أكذ كوز ن ييسنفارن ن تاناضين تيسلكمانين، ئيد ينا ييون ولغو ن ييمزلا ن ؤنغلاف أمنزو، هآتان توكسيت سڨ وضريس:
لزاير تامانغت- أسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون يغراد آس ن ؤيناس (لثنين) تامديث إي واكن أذي يلي ؤبدل ن لعقلية آكن أذ نزمر اذ نبذو "لزاير تاماينوث"، يزيرڨد داكن "إبديلن إنميتين ڨلوند س ييبديلن إسوذانن"، إوصاد مڨآل ن كرا ن يحريشن يلان إسوي ن ؤسبضو ن ؤسبدل ن ؤبدل نبغا س "مڨلا ڨراولا".
لزاير تامانغت- أسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون يناد آس ن ؤسيناس (تلاثا) داكن "نرا-د إي قريب إي وآك إسوترن ن ؤموسو آغرفان لحراك ن تيذت.
لزاير تامانغت- يڨرد وغليفن ييوزلا إسغانن تيغري إي تزاليت ن "ؤسوتر ن ونزار" (استسقاء) آس ن ؤسيضياس ذڨ واك تيمسجديوين ن تمورث.
لزاير تامانغت- يناد ؤسلواي ن تڨذوذا، عبد المجيد تبون، داكن يزمر لحال أذ تواسودسنت تفرانين تيسنتانين ذ تديڨانين ذڨ ييون ن وزمز، ام واكن أيد يرنا داكن أيد "تانڨميت توزريفت" ن وامون آسرثان.
لزاير تامانغت- يعتس ؤناباض، سڨ ذ إوصا ؤسلواي ن تڨذوذا ماسعبد المجيد تبون، آكن سغزفن س مراو ذ سموس (15) ن ووسآن إي وكمان ؤزيڨ ذڨ وخام، سڨ ؤساراڨ ويس 22 آر ويس 05:00 ن ؤزكا ني، ذڨ مراو ذ تزا (19) ن ييڨزدا ن تمورث، سڨ وآس ن ؤسيناس 2 مارس ذ آفلا، ذڨ ؤكاتار ن ؤغاواس ن ؤسفرك ن تزغنت تاذاوسانت يقنن غر واضان ن ؤنفافاد بوتمسرت (كوفيد-16)، ئيد ينا آس ن ؤيناس (لثنين) ييون ن ولغو ن ييمزلا ن ؤنغلاف أمنزو هاثان توكسيت سڨ وضريس:
لزاير تامانغت- أسلواي ن تڨذوذا، عبد المجيد تبون يناد آس ن ؤيناس (لثنين) اكن أبدل آلقايان ن ؤناباض أد ياس ذفير ن تفرانين ن وڨراو آغرفان أغلناو.

آڨزول ن ولغو ن ؤسقامو ن يينغلافن

الإثنين, 01 آذار/مارس 2021 16:26
لزاير تامانغت- ييڨا ؤسقامو ن يينغلافن، آس ن ؤساماس تيمليليث نس تاولانت داو تسلويت ن ؤسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون، يلا آنفلا ن ييغالن ؤمريڨن، غف واكن أيد ينا ييون ن ولغو ن تسلويت ن تڨذوذا.
لزاير تامانغت- تاناضت يرزان أسليم ن وڨراو أغرفان أغلناو، سڨ 1 مارس 2021 ذ آفلا، يتوازرڨد ذڨ وغميس ؤنصيب ن تڨذوذا تازايريت تاماڨذايت تاغرفانت.