Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

يغراد ؤسلواي تبون إي ؤبدل ن لعقلية يرنا إوصاد مڨال ن تمڨلا ڨراولا

الثلاثاء 02 آذار/مارس 2021 - 21:40
لزاير تامانغت- أسلواي ن تڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون يغراد آس ن ؤيناس (لثنين) تامديث إي واكن أذي يلي ؤبدل ن لعقلية آكن أذ نزمر اذ نبذو "لزاير تاماينوث"، يزيرڨد داكن "إبديلن إنميتين ڨلوند س ييبديلن إسوذانن"،…

أسدوقس ن تذامسا: أسمغزن ن ييصريفن ذ ؤسبغس ن ؤسفتي

الثلاثاء 02 آذار/مارس 2021 - 17:29
لزاير تامانغت- أوكذد ؤسلواي آس ن ويناس تامديث ذڨ لزاير تامانغت، داكن يسفك أذ سمغزان إصريفن يرنو أذ سبغسن أفارس أفارس ذ ؤفستي أغلناو إي ؤسدوقس ن تذامسا تاغلناوت ذ وضمان ن تڨنيت تاذريمانت يلهان إي تمورث.

تشيرضارت: ذ لزاير آرا يسودسن تالغوغا ن تفريقث ن ييغلانن ن 2022

الأربعاء 10 شباط/فبراير 2021 - 18:38
لزاير تامانغت- تاكونفيديراليت تافريقث نتشيرضارت تسوك أسافو إي لزاير مي توكل أكن أذ تسودس تازريڨت أيد يتدون ن تلغوغا ن تفريقث ن ييغلانن ن 2022 أيوخرن غر 2023 ذفير ما تلا ذ تڨارانت ن تزريڨت تيس 6 1ىس ن ؤساماس تامديث ذڨ ؤنارير ن ياوندي (لكاميرون)، غف…

يسفك أذي يلي ؤطوقث ن يرموذن إذلسانن ذڨ تغيوانين آك ن تمورث

الثلاثاء 02 آذار/مارس 2021 - 21:42
لزاير تامانغت- تانغالفت ن يذلس أكذ تزوريين، مليكة بن دودة، تحتثد ذڨ ييوث ن تمليليث إي تيڨا، آس ن ؤيناس (لثنين)، اكذ يينمهالن ن يذلس ن ييڨزدا، غف واكن يسفك "أذ سطوقثن إرموذن إذلسانن ذڨ تغيوانين آك ن تمورث لادغا يسونن يتواعزان"، ئيد ينا ييون ن ولغو ن…

تفغد ييوث ن تمسكالت تابريطانيث: يسفك أذ نقاذر آكاتن ن ؤحزب

الأحد 28 شباط/فبراير 2021 - 22:54
لزاير تامانغت- يغراد ؤنمهال أماتو ن ؤسوذو باستور ن لزاير، فوزي درار، آس ن ؤسيضياس 'سبث) ذڨ لزاير تامانغت، غف واكن يسفك أذ نقاذر "ومقيث أكذ تسدي" أكاتن ن ؤحزب مڨال ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوتسمرت (كوفيد-19)، سڨ إي نسكلس سناث ن ليحلاث تيمزوورا ن تمسكالت…