Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيهنا ؤسلواي تبون إيسلماذن إيلمند ن واس نسن أڨراغلان

أكراس 05 تشرين1/أكتوير 2022 - 13:41
لژاير ثمناغث – إيهنا ؤسلواي ن تڨذوذا, ماس عبد المجيد تبون اس ن ؤكراس, إيسلماذن إيلمند ن واس اڨراغلان ن ييسلماذن اي سفوڨولن دڨ 5 توبڕ ن يال اسڨاس, يرنو يولس إيوكذد اميرو ينس اكن اذ ثن يذهل.

طبي إوكذد غف "تمليلث تاخاتارت" ن ؤسقامو ن ؤواناك ذي وسودس ن ترسال ن ؤواناك ن ؤساضوف

أكراس 05 تشرين1/أكتوير 2022 - 20:46
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تغذمت، أمضيف ن ييتلين، عبد الرشيد طبي، آس نوسيناس ذي لزاير تامانغت، غف"تامليلت تاخاتارت" نوسقامو ن ؤواناك ذي وسبوغر ن ؤناڨراو أزرفان ذ وسميامز ن ؤواناك نوساضوف، أم واكن أيد إوكذ داكن أزاير نس ذ وين أيد إحتمن فلاس أذ…

أسماناي ويس 34 ن تذوكلي تاعرابت ن تماقوسين: أنميرڨ أڨراعراب إي وسنڨمو ن تمڨوري

أكراس 05 تشرين1/أكتوير 2022 - 20:58
لزاير تامانغت- ساولند ييمذراون ذي وسماناي أتويلان أڨراغلان ويس 34 ن تذوكلي تاعرابت ن تماقوسين أيد يتيلين، إي تيكلت تامزواروث، ذي لزاير، غف وامك أرا إسسن تازريريث ن تديانين تيڨراغلانين غف تمڨوري ن تمقوسين، يرنو ڨرند ثيغري إي وسنڨمو ذ ؤسثرر ن تمڨوري أ ذي تمناضت تاعرابت.
Monde : Banner horizontal

أسمندڨ أصهيوني ذڨ فلسطين: أسحيسف غاف ثسوسمي ن ؤمغيوان أڨراغلان

أسيناس 04 تشرين1/أكتوير 2022 - 11:35
لژاير ثمناغث – رنان ييغالن إيصهيونيين أسمندڨ دڨ ييڨلوين إيفلسطينيين يتواودڨن اندا سين ن ييفلسطينيين اي نغان, اس ن ؤيناس, ييسرذاسن ن ؤوداڨ, ذ ثيمنغيوث اي يساژر س تذوسي ؤناباض أفلسطيني اي يسحاسفن غاف « ثسوسمي » ذ « ؤشلاڨ ؤر د يشليڨ ارا » ؤمغيوان…

ثالغوغا ثاعڕابث نوهارڨ: ثبذا ثژريڨث ثيس كراضت دڨ وهڕان

أيناس 03 تشرين1/أكتوير 2022 - 13:56
وهڕان – ثبذا, ذڨ ثزقا ثاكادالت ن ؤسوديس ادالان ن « ميلود هادفي » ن وهڕان, سڨ واس ن ؤساماس يرنو ارما ذ اس ن 6 توبڕ, ثژريڨث ثيس 3 ن ثلغوغا ثاعڕابث ن ؤهارڨ س ؤدراو ن سات ن ثمورا.

أمولي ن تاليث ن نبي: أشاغلي مڨال ن ييميهيثن ن ييحربين

أسيناس 04 تشرين1/أكتوير 2022 - 18:47
لزاير تامانغت- أنغلاف ن تذاوسا يشاغلي، آس نوسيناس (تلاثا) مڨال نوسمرس ن ييفاريسن نوترضق يلان ذ أميهي ن تيذت يرنا إڨلود س ييسهوا، ألمند نوسفوڨل ن تمغرا نومولي ن تاليث ن نبي (لمولوذ) أرا ذ يضرون آس نوسيضاس (سبث) ئيد يتدون، ئيد ينا ييون ن ولغو ن وغليف.

تاذوكلي تاغلناوت ن ييمكرازن إزايرين: ثيغري إي وسمال ن تكرازت تاستراتيجيث ذي ييسونن ن ؤنزروف

أيناس 03 تشرين1/أكتوير 2022 - 20:49
تيبسكرت- أماراي أماثو ن تذوكلي تاغلناوت ن ييمكرازن إزايرين، عبد اللطيف ديلمي، يغراد آس نوسيضياس (سبث) سي تبسكرت، ذي ييوين ن ؤميي¬4ر أمناضان ن ييڨزدا نونزلو أڨموضان ن تمورث ذي ؤكاثار ن ؤهيي ن ؤكرازان توالا ن تكرازانت 2022-2023 ذي تبسكرث.

أسنيي ن ييون ن ؤمثاوا ن ؤمسزڨي إي ؤسضرو ن ييون نوسڨناف أزايري ـ أقطري

أكراس 05 تشرين1/أكتوير 2022 - 21:22
لزاير تامانغت- يتواسنيا ييون نومثاوا ن ومسڨزي إي وسضرو ن ييون نوسڨناف أزايري ـ أقطري، آس ن كراضآس (لاربعا)، س تيهاوث نونغلاف ن تذاوسا، عبد الحق سايحي، آكذ ؤنماهال نواناك ن قطر يلان ذي لزاير، ماس عبد العزيز علي النعمة.