Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيفرانين ن 12 يونيو: 1483 ن وموغن إي يتواقبلن

أيناس 10 أيار 2021 - 15:17
لزاير تامانغت- آسلواي ن ؤذابو آغلناو إمزيريڨ ن تفرانين (ANIE)، محمد شرفي إشارد، آس ن ؤساماس (لحد) تامديث، داكن تواقبلن 1483 وموغن، وار ما يلا فلاسن واوال، إي واكن آذ تكين ذي تفرانين ن وڨراو يفران آغلناو ن 12…
Algérie : Banner horizontal

آذ إكمل ؤناباض تيكلي س يلان إسوي ن ؤسرسي ن يزودار ن ؤمشيور آكذ ؤديوني

أساماس 09 أيار 2021 - 15:17
لزاير تامانغت- آنغلاف آمنزو عبد العزيز جراد، يناد آس ن ؤساماس (لحد) داكن آناباض آذ إكمل تيكلي س يلان إسوي ن ؤسرسي ن ييزودار ن ؤديوني آنميتي آكذ يشريكن إنميتين يمڨراذن إي واكن آذ نفرو إمينكافن إساذورانن.

آخلص س انترنت: تاوازيت ن 247% ذڨ ؤكراضيور آمزوارو ن 2021

أيناس 10 أيار 2021 - 13:57
لزاير تامانغت- تالايت تاماكيت ن ؤخلص س انترنت ذي لزاير يمهز مليح ذي ت¬4ارا ن ؤكراضيور آمزوارو ن 2021 يرنو يوض غر 247.8% ذڨ ييون ن ؤسڨاس، تانميتيت تاڨجدانت ن وايا ذ تيمرنيوت ن ؤسقذش س انترنت ذي تاليث ني ن وكمان غف لجال ن تكاغرفت ن ؤنفافاد بوقاشوش.

فلسطين: آسيزر آڨراغلان ن ييثعدين إمزريرين ذ ييمزريغفن إسراييلين

أيناس 10 أيار 2021 - 13:08
لزاير تامانغت- إكمل ؤمغيوان آڨراغلان آسيزر نس ذ ؤسنفالي ن "وغليف نس آلقايان" مڨال تمرنيوت ن شوال تكريضت ذي لقدس يتواودڨن ذ ييڨمامن آيد يزين فلاس ذفير يينطاڨن إسهويين آيد يلان مڨال تمسجيدا ن القصى ذ ييڨمامن إفلسطينين ن تمدينت ى س وركاض ؤفضيح ن…

تاقبوشت ن تكونفيديراليث تافريقيث ن تشسرضات: JSK  ترنا NAPSA ستار س 2 غر 1

أسيضياس 01 أيار 2021 - 14:50
تيزي وزو: تاغلامت ن JSK تطف تاقاشوشت ن تڨراوت ن تشيرضارت، س تمرنيت ييس ن ييزامبين ن NAPSA ستار س ؤڨموض ن 2 غر 1، آحريش آمزوارو س 1 غر 0، ذڨ ييوث ن تمليليث إي يورارن آس لاربعا تامديث ذڨ ونرار ن 1 ومبر ن تيزي وزو، إي لمند ن واس ويس 6 آنڨارو.

تادارث آزرا ذڨ تيزي وزو، مي آرا يوغال وزرو ذ تهوسكا

أساماس 18 نيسان/أبريل 2021 - 14:42
تيزي وزو- تادارث آزرا يلان ئيد يزڨان ذڨ تغيوانت ن تيڨزيرث، توي آراز ن تزريڨت تيس 8 ن ؤمسازوار رباح عيسات ن تادارث زديڨن ؤڨار ن تزي وزو، ذ ىذاماس ن تيذت ئيد يمالن بقو ن ييمسزداغن ييس، ؤر فيرن آرا لفرض نسن سڨ وين آراز آ إي "كلالن".

تماهالن يينسغوما إديڨانن إي وسمال ن تلغوت ذڨ ؤڨموض ؤتريم ن تمورث

أسيناس 04 أيار 2021 - 15:11
بشار- إنغماسن إديڨانن ن ييالاسن ن تغامسا تاغلناوت يمڨراذن لتتكميلن ذڨ ؤماهيل ن وسمال ن تغوالت ذڨ تمناضت ن ؤنزلو ن تمورث، غاس آكن دقس ن وڨورن ئيد تمليلين يال آس إي واكن اذ لقضن تيغال، ئيد نان يينغماسن إديڨانن يتماهالن ذڨ ؤڨزدو ن بشار إيلمند ن واس…