Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثيديڨانين ن 27 وامبر

تاديانت

ثيفرانين ثيديڨانين : أكابار الأفلان يوساد ذ امنزو س 5978 ن ثسغيمين دڨ 124 ن تغيوانين

أسيناس 30 تشرين2/نوفمبر 2021 - 18:03
لزاير ثمناغث- اكابار ن ثنيري نوسللي اغلناو (أفلان) يوساد ذ امنزو دڨ تفرانين تيديڨانين إيد يوي 5978 ن تسغيمين دڨ 124 ن تغيوانين دڨ 42 ن تويلايين ن تمورت, إيد ينا اس ن تلاثا دڨ لزاير ثمناغث ؤسلواي نوذابو اغلناو…

ثغتس ثنڨا اكن اذ تحارب غاف ثمليلت ينس يلان ذ تامنزوث دڨ ؤسايس اسليژران

أسيناس 30 تشرين2/نوفمبر 2021 - 18:03
لژاير ثمناغث – انمهال اماثو ن ثنڨا ن ييسالان ن لزاير, سمير ڨايد, يناد, اس نوويناس (لتنيين) دڨ لزاير ثمناغث, ذاكن ثغثس ثنڨا اكن « اذ تحارب غاف تمليلت ينس, يلان ذ تامنزوث, دڨ ؤسايس اسليژران », سوشيري ن ييون نومازرار ن ثنمسال دڨ ثمسوكين ن ثيرا إي…

انغلاف امنزو: « ثيضوسيوين ثينڨورا » إي وسوغال ن واكال أور يتوامدن

أكراس 24 تشرين2/نوفمبر 2021 - 11:56
لژاير ثمناغث – إيوكذد ؤنغلاف امنزو, انغلاف ن تذريمت, أيمن بن عبد الرحمان, اس نوسيناس, ذاكن اناباض اثان يلهاد س « ثضوسيوين ثينڨورا » اكن اذ د يسوغال اكال امڨوران, اكرازان ذ ومران ؤر يتوامدن إيلمند ن والوس نوسذڨر ينس إي ييمسفثيين « ن تيذت «.

أمثاوا ن ثغليسث ڨار مڕوك ذ ويون اصهيوني ذ « ابكاض امقران »

أيناس 29 تشرين2/نوفمبر 2021 - 13:19
غژة – يناد ؤموسو ن وزبو افلسطيني حماس ذاكن ازمال اي تزمل مڕوك مناو ن ييمثاواين لاذغا دڨ ؤنرار اغليسان ذويون اصهيوني ذ « ابكاض امقران » يرنو إيڨرد ثيغري إي ونهيل امڕوكي اكن « اذ يسمث » وار لعضيل إيمثاواين اكي يرنو « اذ يڨزم اساغن ينس ذ إسڕائيل ».

أراز ن ثيرا تافرانساوالت: "تابرات ن وار يسم" ن يوسف بن دخيس يتوافرن

أكراس 27 تشرين1/أكتوير 2021 - 11:58
لزاير ثامانغث- ونڨال ن وار ييسم" ن ومسكار أزايري يوسف بن دخيس ينوافرن سين إبرذان آس ن لحد ذي باريس سڨ "أراز أمقران ن ثيرا تافرانساوالت" آك ذ "وراز ن ونڨال" ن تذويلت تيس تزا ن واس ن ثيرا تافرانساوالت، ئيد برحن يمسودسن.

آس ن تمضيرت تافريقيث: إنلماذن إفريقين بينند "تومرث نسن تالقايانت" إي لزاير

أسيناس 02 تشرين2/نوفمبر 2021 - 09:15
لزاير ثامانغث- إلمزين إنلماذن إفريقين يتيلين ذي لزاير بينند آس ن لحد ذي لزاير ثتامانغث "تومرث نسن تالقايانت" آك ذ "تسنمار نسن" إي لزاير، لاذغا أسلواي نس عبد المجيد تبون إمي يقبل أذ يسفوڨل آس ن تمضريث تيفريقيث، أنذا د نان بلي لزاير تزڨا ذ أفوذ ألمند…

شلف: ييوث ن ثڨراوث إمسنيفرين تلهاد س وسكلف ن تزروث ن "بير جنب"

أيناس 01 تشرين2/نوفمبر 2021 - 11:29
شلف- ييوث ن ثڨراوث ن ييمسنيفرين توض أس ن لجمعة تامديث ار تغيوانت ن بوقادير (25 كلم غر وثرام ن شلف)، ألمند ن ييون ؤماهيل ؤسفقذ ن تزروث ن "بير جنب" آكن أذ د سكلفن آين آك يلان ذي سؤر يتواسن أر ييضا، لادغا ذڨ حريشن أسناكالن ذ ؤمازراين، إي نسن سڨ تڨراوث…

يسفك أذي يلي وسكشم ن ييمذانن إمزدارن غر تمصوكين ن تذاوسا

أكراس 03 تشرين2/نوفمبر 2021 - 11:45
لزاير ثامانغث- أنغلاف ن تذاوسا، عبد الرحمن بن بوزيد إحتثد، آس نوسيناس (تلاثا) ذڨ لزاير تامانغث، غف واكن يسفك أذ ييلي وسكشم ن ييمذانن إمزدارن غر تمسوكين ن تذاوسا، رنوياس أضمان ن ييون ؤسيلغ ن تغارا، يرس نغف ترايين توسنانين نيثرارين.