Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: انغلاف امزوارو يسغرت امجمول ن يسكيرن إي وفر ن لوكسجين ذڨ يسڨنافن

أسيمواس 30 تموز/يوليو 2021 - 16:42
لزاير تامانغت- يسغرت ونغلاف امنزو، انغلاف ن توذريمت ، ماس أيمن بن عبدالرحمن، تامديث ن لخميس سي لزاير تامانغت، بلي اواناك يسرس "امجمول ن يسكيرن" غف سوي ن ؤوفر ن لوكوجسين غف وسوير ن ييلماسن ن يسڨنافن، غف سبث ن…

اضان ن كوفيد-19: تيغري إي ييميدياتن آكن ؤر سلوموسن آرا كان غف ييسالن ن ذيري

أسيمواس 30 تموز/يوليو 2021 - 16:27
لزاير تامانغت- يڨرد تيغري وذابو ن وسغيد ن وسليزري، آس ن وكراس، ذڨ ييون ن ولغو، إي ييميدياتن آكن "اذ سينفن إي وسلومس يكان إي تليسا غفي يسالان إباون" يرزان انفافاد بوقاشوش يرنو يسفك اذ ييلي وايا إي وسنقص ن توڨذي ذ تايست ذڨ تمتي.

واشنطن تذهل اكالا نوفرو ن ومينكاف دڨ ثنيري ثوثريمت داو ثمهلا ن ييغلانن يدوكلن

أكراس 28 تموز/يوليو 2021 - 10:58
لژاير ثمناغث – إيواناكن يدوكلن ذهلن أكاثا اسرثان داو ثمهلا ن ييغلانن يدوكلن إي وفرو ن ومينكاف ن ثنيري ثوثريمت, غاف واكن ايد ينا ؤمالال نوونتلاي نوواناك اماريكاني ن ثمسال نوڨموض اماذوس, جوي هود, ايد يڨرن ثيغري إي وسومذ نومازون اماينو ن ييغلانن يدوكلن…

تامغونت1: يولي وقسيس ن بلوزداد س يذيس ن سطيف يلان ذڨ تقاشوشت، ما ذ لملودية اكذ الاتحاد مقابلن

أكواس 15 تموز/يوليو 2021 - 10:46
لزاير تامانغت- اقوسيس ن شباب بلوزداد، يرنا ذڨ وكال ييس اولومبي شلف س وڨموض ن 2 غر 1، يدا آكذ وفاق سطيف يرنا مولودية وهران س وڨموض يزاين 4 ار 0، غف وقرو ن وسمونو ن تلغوغا ن تمغونت 1 ن تشيرضارت، إي لمند ن واس ويس 31، إي يورارن آس نوسيناس (تلاثا).

سڨ ييسهوا ن قسنطينة آكذ برج باجي مختار، يرناد وين ن تغردايت

أيناس 12 تموز/يوليو 2021 - 08:01
لزاير تامانغت- ؤر ويضن آرا 48 ن ييسراڨن سڨ ييسهوا ئيد يضران ذڨ قسنطينة آكذ برج باجي مختار، ئيد يڨلان س تمتانت ن 27 ن ييمذانن، ترناد تواغيت نيضن، ذڨ ييض ن واس ؤسيضياس (سبت) آر وين ؤساماس (لحد)، ذڨ وبريذ سڨ ڨار وياض ن وڨزدو ن تغردايت، يڨلاد س تمتانت ن…

ازرسيڨز إي ويد يوين لباك: وسلن إي توتيلين نونكشوم غر كرا ن تمزوڨين

أكواس 01 تموز/يوليو 2021 - 09:22
لزاير تامانغت- تتواسنيا، آس نوسيناس (تلاثا)، ييوث ن تونيست تاغليفانت يرزان ويد يربحن لباك (تاذويلت يونيو 2021)، ذڨس اشڨر ن توتيلين نونكشوم غر كرا ن تڨزومين، امذيا ن ؤسيضن ن تلماست آرا ييلين "تركد"، ارا يرزا تالماست ن لباك آكذ تزميلين ن تڨنيوين…