Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جراد: تيسونضيوين إي وحبر آكوذن أساضوفانن باش أذ سوحدن لعقوذ ن تنزدوغين

الإثنين 18 كانون2/يناير 2021 - 20:24
لزاير تامانغت- إلاغا ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد ذڨ ؤسنديه نس يلات يوشيث إي لولاة ن تڨذوذا باش أذ حبرن آكوذن إساضوفانن إي وسوجذ ذ ؤسلم ن لعقوذ ن تنزدوغين، نيغ أذ بلغن تاڨميث يلان ذ سبث سغر يذوبا يقنن غر…

لزاير توكلال سغر تراذسا باش اذ ييلي غف وسوير يسومرن يتواسرسن

الإثنين 18 كانون2/يناير 2021 - 20:27
لزاير تامانغت- إوكذد ؤسلواي ن تراذسا تاغنلوات تاغرفانت، أجينيرال السعيد شنڨريحة، آسا لثنين بلي لزاير "تڨدر س ؤمزروي ذ ؤشال نس" توكلال سغر تراذسا نس باش أذ تيلي "غف وسير ن يسومرن يتواسرسن"، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ن ماتا ئيد وغليف ن تمحاديت…

تانزوت: تيسمسكلت إي وسنزوو وڨزوم ئيذ ن يمضرينن ن تاذمسا تاغلناوت

الإثنين 18 كانون2/يناير 2021 - 20:26
لزاير تامانغت- يرزم وغليف ن تنزوت لورشاث تيمقرانين إي تيسمسكلت إلوڨانن ذ ييساضوفانن إمقرانن ذڨ وڨزوم إي وسنزوو ئيذ ن يمضرينن يلان تزريهن تاذمسا تاغلناوت غف جميع ن يسويرن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا ؤنمهال ؤسودس ذ تغاوسيوين إساضوفانن ذڨ وغليف ن تنزوت ماس الهادي بكير.

تارذسا تاصحراويت ثتكميل أنطاڨن نس مڨال ن واواداڨ أمروكي ذڨ آس ويس 63 مضفارن

الخميس 14 كانون2/يناير 2021 - 20:54
بير لحلو (تيمورا تيصحراويين يتواسلالين)- ورعاذ ثتكميل تراذسا تاصحراويت إنطاڨن نس غف لكوازم ن واوداڨ أمروكي ذفير ن وفصيل ن لعار ذڨ واس ويس 63 مضفارن، واي غف لحساب ن ولغو ئيد يفغن آسا سغر وغليف ن تمحاديت تاصحراويت آسا لخميس.

تاضوليت وذهل ؤسكشم ن تمطوث تاريفيث غر تذامسا تاغلناوت

الخميس 14 كانون2/يناير 2021 - 20:50
بسكرث- توكذد تنغلافت ن تضامن أغلناو ذ تواشولت ذ تمسالين ن تمطوث كوثر كريكو آسا لخميس سي تغيوانت ن لغروس (50 كلم سامر ن تبسكرث) غف "تاضوليت وذهل ؤسكشم ن تمطوث تاريفيث أكذ تا يقيمن ذڨ خام عر تذامسا تاغلناوت".

تومضينت: أسكفل ن أناڨراو ن توناضت إي وسغول ؤغال ؤمضين

الثلاثاء 29 كانون1/ديسمبر 2020 - 18:42
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تومضينت ذ ؤدون منير براح آسا لثنين سي لزاير بلي أسغنو ذ ؤسكفل ؤناڨراو ن توناضت ذيس أمسمهالن أذمسانن ذ إنميتين أذ يسغول أبريذ و توغالت تومضينت.